Zoektocht naar herinneringen aan

schaaknestor Ben Klok

 

Dichter/rustend schaker Kees Klok is op zoek naar schaakherin-neringen aan zijn vader Ben, de nestor van schaakclub Groothoofd.

 

Ben werd op zijn 62ste jaar lid van de in 1978 opgerichte club, maar toen had hij al een actief schaakleven achter de rug.

Hij schaakte vooral in politiekringen en deed daarvan bloemrijk verslag in het clubblad. Zijn stukken haalden ook andere schaakuitgaven, zoals zoon Klok meldt op zijn weblog (via een link op deze site gemakkelijk te vinden). Ook met teamschaken, een competitie tussen sociale verbanden, heeft Ben meegedaan.

 

Ben heeft een behoorlijk aantal jaren in het bestuur van Groot-hoofd meegedraaid. Zowel het secretarisschap als het penning-meesterschap heeft hij bekleed. Voor hem was de gouden tijd van Groothoofd het KNDB-gebouw aan het Steegoversloot 105.

 

In het begin speelde hij even in team 1, maar hij was meer een recreant. Zijn tegenstanders waren altijd de ware schaakvijanden. Hij bood geen remise aan. Dat offreerde hij.

Toen Groothoofd tijdelijk naar het denksportcentrum aan de Dolhuisstraat ging, moest Ben afhaken. De (snelle) verhuizing in april 1986 naar het gebouw de Schakel aan de Singel beviel hem uitstekend. Het was voor hem aan te lopen en hij voelde zich veilig op de Singel.

 

Je kunt rustig zeggen: Ben was een schaker uit de tijd van Euwe. De oud-wereldkampioen ontmoette hij voor de laatste keer in 1979, toen die Dordrecht bezocht. Het verhaal daarover zal later als geschiedenis worden beschreven.

Ben speelde vaak wedstrijden tegen Marjolein Reiber, nu Osinga geheten. De nestor droeg zeker bij tot het Groothoofd-gevoel van de vereniging. Zoon Kees weet dat in zijn bekende mooie eigen stijl te verwoorden.


Ben was ook bekend van zijn zorg als medekoster voor de Remonstrantse kerk. Voor alles de liefde is daar een gezegde aan de gevel. Voor Ben was het schaken een zaak van liefde en zo wilde hij ook de omgang met de leden beleven. Daarom is zijn positie als nestor van Groothoofd onomstreden gebleven. Plaatsvervangend nestor was dan Henk Wolff, die voor de jeugd veel heeft gedaan. Samen vormden zij de senioren van Groothoofd.

 

Zie ook kees-klok.blogspot.com/

 

HB

 

 

www.tomsschaakboeken.nl