Schaker Buddingh’ heeft iets met Bouke Ylstra

 

 

Het was niet zomaar, dat tot twee keer toe een expositie van beeldend kunstenaar Bouke Ylstra (geboren in 1933) werd opgeluisterd met een schaaktoernooi rond Buddingh’.

Kees en Bouke leerden elkaar al kennen aan het begin van de jaren vijftig van de vorige eeuw. Ze bepaalden, ook met Otto Dicke en anderen, het kunstklimaat in het ontluikend Dordrecht. Bouke Ylstra 1960

 

Bouke YLstra

 

Teekengenootschap Pictura aan de Voorstraat was vaak de plek van ontmoeting. Buddingh' had daar een atelier, waarin later Cees Schellenberg verder ging. Soms krijgt hij nog een TV-ploeg over de vloer, als het Buddingh-verleden wordt vastgelegd.


Zover bekend is, schaakte Bouke Ylstra weleens met Kees, maar het verschil in niveau was te groot.  Kees maakte een mooi gedicht op Bouke Ylstra. Het is te vinden op de site van Ylstra op internet. Daarop is nog meer te zien voor de liefhebbers of meer de mensen die meer willen weten over Buddingh zijn veelzijdige persoonlijkheid in relatie tot Ylstra. Het is markant hoeveel aandacht Ylstra Buddingh geeft op zijn site.


Galerie Witt van Hans van Rijn is in Dordt de huiskamer van Bouke Ylstra. Bouke  exposeert daar met regelmaat. Zo’n tentoonstelling was een aantal jaren geleden de aanleiding om via schaken, Ylstra en Buddingh bij elkaar te brengen. Dankzij Adrie vd Willigen, schaker vanaf ergens 1935 in Dordrecht, bleek het ook mogelijk te zijn om oud materiaal van Buddingh te laten zien. Adrie is nog in het bezit van de trouwkaart van Kees en Stientje.

 

Kunstenaar/schilder Bouke Ylstra
(1933-2009) overleden


Hij staat in de lijst van bijzondere schakers, alhoewel schilder Bouke Ylstra (1933-2009) weinig speelde.

Veel musea hebben werk van deze Dordtse schilder, die maandag jl. overleed, in huis. Hij gaf ook mede vanaf 1955 de stad gezicht en was ook in Nederland toonaangevend. Door zijn band met schaker/dichter Buddingh' kreeg hij aandacht op deze schaaksite.

 

http://www.ylstra.dds.nl/index.html

 

 

www.boukeylstra.nl/

 

tvb: Op 1 oktober 2012 is in Dordrecht de Galerie Bouke Ylstra geopend:

 

Zie ook  http://www.youtube.com/watch?v=CkVsoCJHnbU