Gerrit Mudde overleden

- Gerrit Mudde begraven

- afschrift Rouwkaart

- In Memoriam Gerrit Mudde

- zie ook Gerrit Mudde schaker en dammer (2007)

 

 

Afscheid van Gerrit Mudde

Vanmorgen hebben we Gerrit Mudde begraven. In de fraaie Thuredrith-aula op de Dordtse begraafplaats de Essenhof, kwamen familie, vrienden en enkele Klockelaerschakers bij elkaar om afscheid te nemen van onze trouwe deelnemer.

Het was in deze omgeving een mooie bijeenkomst. Met prachtige goed gekozen muziek en warme woorden van herinnering en waardering werd Gerrit eer gedaan. Na een stille wandeling naar het graf is Gerrit ter aarde besteld.

 

5 januari 2018 tvb

 

 

Afschrift rouwkaart:

 

 

 

 

 

 

 

 

Op de mooie leeftijd van 93 jaar is van ons heengegaan

 

GERRIT MUDDE

Lekkerkerk, 30 augustus 1924

Dordrecht, 30 december 2017

 

Rob van der Weijden

 

Peter van der Weijden†

Lieke van der Weijden – van  Dongen

 

Soera Hawrilenko

 

kleinkinderen

 

en verdere familie

 

Contactadres:

Rob van der Weijden

Groenmarkt 91

3311 BD Dordrecht

 

Wij nodigen u uit om afscheid te nemen op vrijdag 5 januari om 10.30 uur in de Thuredrith-aula van begraafplaats Essenhof, Nassauweg 200 in Dordrecht, waarna de begrafenis zal plaatsvinden.

 

Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten

 

 

In memoriam Gerrit Mudde

 

Gerrit was hoe dan ook thuis in de wereld van de denksport.

Hij was heel lang een groot liefhebber van dammen en schaken.

Ik heb hem een kleine 10 jaar geleden leren kennen in de Klockelaer waar een groep van zo’n 10-12 wat oudere heren op donderdagochtend bijeenkwam - en – in aanmerkelijk grotere bezetting tot op vandaag bijeenkomt – om met elkaar te schaken.

De donderdagochtend was ook voor Gerrit Mudde een vaste tijd om vrij te houden voor het schaken.

Hij behoorde tot de sterkste spelers en was in een verder verleden, voor mijn tijd, een of meermalen kampioen van deze groep.

Hij was altijd op tijd aanwezig en koos dan vaak de zelfde tafel om aan te spelen.

    

Gerrit Mudde in 2017 en in vroeger jaren

Hij was een rustige speler, die zijn zetten zorgvuldig overwoog. Wie van hem wilde winnen moest van goede huize zijn. Maakte je in het begin een foutje dan was hij niet te beroerd net zolang te melken tot hij de buit binnen had.
Ook de allerlaatste jaren, hij was de 90 dus al gepasseerd, behoorde hij tot de sterkere A-spelers. Altijd zeer geconcentreerd, ontging hem wat er op andere borden gebeurde.

Wat ik zeer op prijs stelde was dat hij – wanneer hem iets dwars zat over een gespeelde partij of over iets op de website van de groep, niet aarzelde om de telefoon te pakken en met mij het gesprek aan te gaan.
Het gebeurde een keer dat we het niet eens werden en hij het gesprek – heel correct overigens – beëindigde. Een kwartier later belde hij me op om te zeggen dat hij het achteraf gezien met mij eens was. Ik heb dat zeer gewaardeerd. Daarna speelden we weer met elkaar of er nooit een meningsverschil had bestaan.

Vaak kwam ik hem tegen in het Winkelcentrum Sterrenburg. We begroetten elkaar en hadden dan vaak een korter of langer gesprek over alledaagse zaken.

Toen ik hem de laatste keer in Dubbeldam bezocht was een gesprek eigenlijk niet meer mogelijk. Hij luisterde wel even maar wilde dan zijn eigen weg weer gaan. Ik was erg geschrokken.

Gerrit was in meer dan één opzicht de weg kwijt. Buitengewoon triest.
Dat, wanneer je zo oud wordt als Gerrit, het einde nabij komt, weten we allemaal. Maar dat dat op een dergelijk trieste wijze gebeurt, gun je niemand.

We zullen Gerrit missen. Een fijne kerel met wie we veel goede schaakuren hebben doorgebracht.

 

Tom van Bokhoven

Mede namens schaakgroep De Klockelaer

4 januari 2018