Hans Berrevoets:
 organisatie-, communicatie- en schaakfenomeen

 

06.03.15 Interview met Hans Berrevoets in Nederlands Dagblad  

09.04.10 Koninklijke onderscheiding Hans Berrevoets

 

12.07.08
Met veel plezier richten we de schijnwerper op Hans Berrevoets, een Dordtse duizendpoot. In de RSB-eregalerij op de website van de Rotterdamse Schaakbond is een uitvoerige opsomming te lezen van vooral zijn kwaliteiten binnen de schaakwereld.

(Zie het blok verder op deze pagina.)

Maar Hans is veel meer. Ook op maatschappelijk en kerkelijk terrein heeft hij het nodige verricht. Enkele voorbeelden.

Ik put daarbij uit waarnemingen en ervaringen van vooral de laatste twee jaar.

Hans Berrevoets heet de bezoekers welkom op de dodenherdenking in de Wilhelminakerk

Dodenherdenking
Nog zeer recent mocht Dordrecht hem meemaken als voorzitter van de Brede Werkgroep voor de 4 mei dodenherdenking. De stad kreeg er een indrukwekkende vorm van herdenken bij: de bijeenkomst in de Wilhelminakerk met een breed programma met als hoogtepunt het zingen van Psalm 43 en de uitvoering van de Bachcantate nummer 161. Burgemeester Bandell sprak er een belangrijke rede uit.

Huiskamerdag Wilhelminakerk

De instelling van de jaarlijkse Huiskamerdag in de Wilhelminakerk die hij – met vele anderen – organiseert is een groot succes gebleken.
Hij zal niet nalaten om, waar dat kan, ook de mogelijkheden te benutten om het schaken te promoten. Zo vindt op de huiskamerdag ook het Pank Hoogendoorn-herdenkings-schaaktoernooi plaats, waarvan er intussen twee zijn gespeeld die op een sterke bezetting konden bogen.

 

PR
Alert, onbaatzuchtig en vooral deskundig zal hij anderen wijzen op de mogelijkheden van een goede publiciteit. Hij kent velen in het land, in Dordrecht iedereen, en weet velen met elkaar in contact te brengen.

Het was niet voor niets dat Bert den Boer het eerste exemplaar van zijn boek OVER LEVEN aan Hans Berrevoets uitreikte. Een saillante opmerking van Bert, die ook columns schrijft (zie o.a. elders op deze site), die avond was: “Hij (Hans dus) is meestal de eerste die op een column reageert en dat ook nog eens zeer deskundig.”

 


Hans speelt simultaan bij De Hoop

Meer schaakpromo

Onuitputtelijk zijn z’n ideeën om tot nieuwe activiteiten te komen.

et schaken in de wijken stimuleert hij met een simultaan in De Hoop (verslavingszorg en hulpverlening), een bijdrage aan de start van de woensdagmiddag schaakclub in De Buitenwacht en de organisatie van een schaak- en dammiddag in Verpleeghuis de Crabbehof.

 


Den Witten Haen toernooien

Al weer voor de vierde keer organiseerde hij – met medewerking van Mark van Hulst en Evert Bos, beiden van SV Sliedrecht – de Den Witten Haen Toernooien.

De gelijknamige lunchroom ligt vlakbij VISSER’s Poffertjessalon, het onderkomen van De Willige Dame, aan de Groenmarkt. Den Witten Haen vormt een onderdeel van Stichting Philadelphia Horeca & Recreatie.

 

Organisator Hans maakt de indeling bekend bij het 3de Den Witten Haen Toernooi

 
De toernooien zijn ook een zeer geslaagde vorm van overdagschaak waaraan gemiddeld 30
(anno 2012 50. tvb) deelnemers plezier beleven.


Schaaksuccessen
In onderstaand RSB-portret staan ook sommige van zijn  schaaksuccessen.
Enkele recente wapenfeiten:
Voorjaar 2007: voor 2de keer Kampioen Lunchschaken
januari 2008: Kampioen De Willige Dame
januari 2008: Gedeeld 3de NL Journalisten-kampioenschap CORUS
mei 2008: Winnaar 4de Den Witten Haen Toernooi

Organisator Hans maakt de indeling bekend bij het 3de Den Witte Haen Toernooi

 

Tomsschaakboeken
De site heeft zeer veel te danken aan de uitgebreide support van Hans. Nadat de site al enige tijd een rustig bestaan leidde ontdekte hij de mogelijkheden en introduceerde hij De Willige Dame. Al snel had de sociëteit een welkom internet-onderdak gevonden, tot wederzijds genoegen, om het eens mooi te zeggen. In feite is het virtuele clubblad van De Willige Dame een vast bestanddeel geworden van tomsschaakboeken.nl.

Hans Berrevoets is met veel tips, contacten, ideeën en bijdragen een medewerker van de buitencategorie die voor de site en de webmaster van onschatbare waarde is. Hij regelde ook de uitgebreide regionale publiciteit rond de webmaster en heeft in belangrijke mate bijgedragen aan de groei van het bezoekersaantal.

Wie dit gelezen heeft kan niet anders concluderen dan dat Hans een veelzijdige duizendpoot is, een organisatie-, communicatie- en schaakfenomeen.

tom van bokhoven


Hans Berrevoets in de RSB-eregalerij

 

Berrevoets, Hans (Dordrecht, Groothoofd, de Willige Dame). Voorzitter en erelid Groothoofd en van de Willige Dame. Vanaf 1972 organiseerde hij schaakactiviteiten en toernooien in jongerensociëteit Bibelot. Hij nam met Gerard Bons in 1978 het initiatief tot de vereniging, Groothoofd.

 

Groothoofd
Deze club promoveerde in tien jaar tijd naar de eerste klasse KNSB. Het idee van een tweede club in de stad werd in 1973 al gelanceerd in een verhaal in dagblad De Dordtenaar door de toenmalige voorzitter van schaakclub Dordrecht, Leo Jansen. De Dordrecht-voorman vond toen dat er meer leven in de brouwerij moest komen. Schaakclub Dordrecht kon door het Fischereffect de aanwas van nieuwe schakers niet meer bergen. Jansen zag in een plaats met ruim boven de 100.000 inwoners voldoende ruimte voor twee bloeiende clubs. Tussen september 1979 en eind 1989 was Berrevoets er voorzitter. Op het hoogtepunt telde Groothoofd honderd leden.

 

Initiatieven
In de jaren tachtig was Berrevoets enige tijd hoofdredacteur van Schaaknieuws, dat hem eerde met een levenslang gratis abonnement. Hij werd tevens erelid van sociëteit Bibelot/Dordrecht, Tevens voorzitter voormalige denksportcommissie Drechtstreek; initiatiefnemer Open-Drechtstreek-kampioenschap en NK-journalisten bij Corus. Tevens nam hij in de jaren zeventig het initiatief tot allerlei teamsporten in Dordrecht, zoals teamschaken, teamklaverjassen en teamdammen. Ook de kleine zaalsporten (waaronder volleybal) haakten op de formule in.

De Willige Dame

Vanaf 1994 is hij actief volgens het oude idee uit de negentiende eeuw van de schaaksociëteit. Bij De Willige Dame begon toen een vriendenteam in de vierde klasse RSB. Dat speelt thans voor het vierde seizoen (2006) in de promotieklasse. (M.i.v. september 2008 voor de vijfde keer. tvb)

Hij is tevens initiatiefnemer tot het herleven van het lunchschaken in poffertjessalon Visser. Sportief gezien is hij zowel bij Groothoofd als bij De Willige dame twee keer clubkampioen (intussen drie keer, tvb) geworden en ook een keer journalistenkampioen bij Corus. Verder nog even wereldrecordhouder lang schaken als vorm van PR

(zie op de RSB-site de het ABC bij Pluymert Piet).

ABC RSB-site