Huib van Namen

schaker en schaakboekenverzamelaar

- de schaaknalatenschap van Huib van Namen

- Huib van Namen en zijn schaakclub ODI of een stukje Dordtse schaakhistorie     
- partij A. Hordijk – H. van Namen

- partij H. van Namen – C. Buddingh’

 

 

 

De schaaknalatenschap van

Huib van Namen

 

Begin dit jaar is Huib van Namen

(9 september 1919 – 20 februari 2008) overleden. Hij was vlak na de oorlog een prominent schaker in de Dordtse com-petities. Hij was lid van O.D.I. en heeft niet zonder succes deelgenomen aan enkele  Kampioenschappen van Dordrecht.

 

Huib van Namen, enkele jaren geleden.
(foto welwillend ter beschikking gesteld door de familie)

 

Er zullen nog maar weinigen in de schaakwereld zijn die hem gekend hebben, want al in de eerste helft van de vijftiger jaren is hij met wedstrijdschaak gestopt. Hij heeft toen zijn maatschappelijke carrière boven het schaken gesteld.

 

Voor ik verder ga doe ik een beroep op iedereen die op welke wijze dan ook nog herinneringen of materiaal heeft die de geschiedenis van de heer van Namen, zijn club ODI en de vroege Dordtse Kampioenschappen kunnen verhelderen, mij daarover te benaderen.

Hartelijk dank bij voorbaat.  email   

 

Zaken

Huib was een bescheiden man die de zaken die hij onder handen nam uiterst serieus deed.

Hij werkte voor de Groenteveiling in Zwijndrecht en later bij Slavenburg’s Bank die ten slotte is opgegaan in de Fortis Bank.

Veel tijd in de avonduren heeft hij besteed aan de administratie

van een bedrijf van een familielid.

 

Euwe

Zijn serieuze belangstelling voor het schaken is al begonnen in 1936. Euwe heeft in het midden van de jaren dertig met het behalen van de wereldtitel in zijn match met Aljechin, een ware schaakhype ontwikkeld. Half Nederland begon te schaken. Dat moet ook voor de jonge Huib – hij was toen een jaar of zestien – de inspiratie geweest zijn om de stukken op te zetten.

 

Oudste partij

Door een gelukkige samenloop van omstandigheden was ik onlangs in de gelegenheid me te ontfermen over de notaties van de door hem gespeelde partijen.

Dat is een omvangrijk archief waarin ik nog slechts een voorlopige blik heb kunnen werpen. (zie inventarisatie hieronder)

Voor zo ver ik nu kan zien heeft hij op 13 mei 1936 zijn eerste “officiële” partij gespeeld. Het notatiebiljet van de Schaakvereniging Ontspanning Door Inspanning geeft de heer J. Steng (?) als tegenstander.

 

ODI

Hij was dus toen al lid van de bekende schaakclub in Dordrecht en speelde ook al in de externe competitie. Op 9 februari 1937 – zijn 18de verjaardag! - speelt hij voor ODI 5 tegen Rock 2.

Al snel ontwikkelt hij zich tot een van de sterkste spelers van ODI. De namen van Hordijk, van Pelt, Vermes, van de Berg e.a. komen eind jaren dertig regelmatig in zijn boekjes voor.

 

S. de Waard

Ontelbaar zijn de partijen die hij de jaren door met S. de Waard speelt. Soms dagelijks ontmoeten zij elkaar achter het schaakbord. In de latere oorlogsjaren is de Waard zijn enige tegenstander. Gegevens over deze schaakvriend ontbreken.

 

Op onderstaande foto staan enkele schakers tegen wie Huib van Namen in ODI regelmatig heeft gespeeld. De foto is uit de collectie van Rien Hardam, die zijn fiat gaf voor publicatie op deze site.

 

 

Sc Dordrecht 2de Team Kampioen 1ste Klasse RSB 1961/1962

Staande v.l.n.r.  J. Dokman, J. van Gijzen, H.J. Timmermans,

H. van Maren (res.), R. Hardam, F. Boonstra (res.), C. Molendijk

 en H.W. Schreuder.

Achter de tafel v.l.n.r.: H.M. van Gastel, P. Schaap, J.C. Visser,

D. Dokman en S. Bakker

 

Kampioenschap van Dordrecht

Tussen zijn papieren heb ik een paar toernooitabellen aangetroffen. Het gaat om

 

-      Drie Interne competities van de Dordtse Schaakvereniging O.D.I.: Groep B  … jaar 1946 ?, Groep A start 4 september 1947, Groep 1948/1949.

 

-      Drie Kampioenschappen (Hoofdklasse) van Dordrecht:

    1947, …… ? en 1949.

 

Deze tabellen op zich vormen al een bron van informatie. Enkele gerenom-meerde namen:

P. Schaap, S. de Waard (!), A.A. van de Willigen, A. Hordijk, L.B. Jansen, J.P. van de Bergh, P.A. Hoogendoorn, D. Okker, H. Dubbeldam enz.

 

Uit de eindstanden blijkt dat Huib van Namen zich enige tijd vrijwel op voet van gelijkheid kon meten met de schaakgroten van de stad:

 

Kampioenschap van Dordrecht 1947:

4de plaats (5½) na 1 en 2 P.A. Hoogendoorn en A. Hordijk (7) en 3. A. van de Willigen met 6½ punt.

 

Kampioenschap van Dordrecht 1948 (?):

1, 2, 3: A.A. van de Willigen, H. van Namen en P.A. Hoogendoorn met elk 6½ punt.

 

Kampioenschap van Dordrecht 1949:

Op de achterzijde van het kaartje staat:

Aanvang: 5 april ’49

Lokaal:   “Americain”

Tijd:        07.30

Met stempel: P. Schaap, Javastraat 32RD, Dordrecht

 

Hoogendoorn wordt kampioen met 7½ punt.

Dit jaar eindigt H. van Namen als laatste met 1½ punt. Er zijn aan-wijzingen dat hij vier keer een reglementaire nul kreeg.

 

Ik hoop na verder onderzoek meer over zijn ODI-verleden en over de Dordtse Kampioenschappen uit de late jaren veertig te kunnen melden.

 

Inventarisatie:

 

Partijen (enkele honderden) 1936-1951

- Schriften

- Notatieboekjes 10 stuks

- Bundel losse notatieformulieren

- Losse notatieformulieren

 

De partijen op de losse notatieformulieren heb ik intussen bekeken en in een bestand gezet. Dat zijn er ruim honderd. In de notatieboekjes zullen er ongeveer 250 staan.

We kunnen hem uiteraard niet meer vragen wat hij zelf zijn beste partij vond. Analyses van of aantekeningen bij zijn partijen ontbreken.

In één geval is Cees Buddingh’ zijn tegenstander. Op 3 maart 1946 zet H. van Namen met wit hem op de 32ste zet mat.

 

Partij Van Namen – Buddingh’ 1946 elders op deze site.

LIVE

PGN

 

We voegen hieronder nog een partij toe als voorlopige keus uit de ingevoerde partijen

Partij Hordijk – van Namen 1949

 Toernooitabel van Dordtse Schaakvereniging O.D.I.
Geen jaartal vermeld, mogelijk najaar 1946.

 

Toernooitabellen

Kampioenschap van Dordrecht (3x)

Winterwedstrijd ODI (3x)

 

Plakboeken/plakschriften

- 4 stuks.

 

Het eerste schrift/plakboek is gevuld met knipsels uit kranten van de jaren 1936 tot 1940. Het begint met de bekende remisepartij tussen Aljechin en Botwinnik gespeeld in Nottingham 1936 en eindigt met een partij Cortlever – Dr. Bergsma.

Op één schrift zit het etiket: Inhoudsopgave Schaakrubrieken Dordrechts Nieuwsblad. Maar de hierin opgenomen partijen gespeeld van 1935 – 1941, komen niet voor in het hierboven vermelde schrift/plakboek. Dat doet vermoeden dat er nog een schrift ontbreekt en dat de partijen die voorkomen in het eerste schrift/plakboek niet uit het Dordrechts Nieuwsblad afkomstig zijn.

 

Twee schriften zijn gevuld met problemen die zo lijkt het uit verschillende bronnen geknipt zijn. Buitenlandse meestercomponisten wisselen nationale grootheden af. We zien de namen van o.a. H.W. Bettman, G. Hume, L.N. de Jong, G. Heathcote, C. Dedrle, C.C.W Mann, J. Hartong, enz. enz.

 

 

Schitterende collectie oude schaakboeken

Op drie lange planken die een hele wand van de woonkamer van zijn flat in Zwijndrecht in beslag nemen, stond het voornaamste deel van zijn ronduit schitterende verzameling schaakboeken.

In zijn collectie bevonden zich veel originele toernooiboeken uit het begin van de vorige eeuw, bv. van de beide toernooien in Moskou in 1935 en 1936, toernooien uit de jaren ‘10 en ’20, enz. Ook reeksen tijdschriften waaronder die van de Nederlandse Schaakbond vanaf het allereerste jaar van uitgave. Helaas is geen catalogus gevonden.

 

Uit deze collectie zijn door de vrijgevigheid van betrokkenen enkele fraaie en interessante boeken, waaronder een aantal Russische, en tijdschriften, in mijn bezit gekomen.

 

De verzameling is via de handel vrijwel als geheel in andere handen overgegaan.

 

Tom van Bokhoven, aug/sept. 2008

 

 


 

A. Hordijk – H. van Namen                      C04
ODI intern , 05.04.1949
tvb/Fr8

Een ijzersterke partij van Van Namen tegen een niet geringe tegen-stander. Met vaart maakt hij gebruik van mogelijkheden op de koningsvleugel. Met een loperoffer op f4 maakt hij het uit.

                  1.   e4    e6
Een vaste openingskeus van de zwartspeler.

                  2.   d4    d5
                  3.  Pd2   Pc6
                  4. Pgf3   Pf6
                  5.   e5   Pd7
                  6.   c3    f6
                  7. exf6  Dxf6
                  8.  Pb3    b6
                  9.  Le2   Ld6
                 10.  0-0   Pe7
                 11. 
Te1   0-0
                 12.   c4    c6
                 13.   c5   Lc7
                 14.  Le3
14. Lg5!

                 14.  ...   Pf5
                 15.  Dd2?
15. Lg5!

                 15.  ...  Pxe3
                 16. Dxe3

diagram 1

 

stelling na 16. … Dxe3

                 16.  ...    e5!

Sterk is ook 16. ... bxc5 17. Pxc5 Pxc5 18. dxc5 e5.

 

                 17.  dxe5 Pxe5

                 18. Pfd4?

Zwarts stukken staan gereed voor de aanval en met tempowinst kan zwart beginnen.

Beter was 18.Tad1.

 

                 18.  ...   Pg4

De paardzet heeft duidelijke bedoelingen.

Interessant is

18. ... Pc4! 19. Df3 Lxh2+ 20. Kh1

(20. Kxh2 Dh4+ 21. Kg1 Txf3)

 

20. ... Lc7 21. Dxf6 Txf6 met uitstekende vooruitzichten.

 

                 19. Lxg4  Lxg4

                 20.   g3?

Diagram 2

 
Stelling na 20. g3?
 

Dit maakt nieuwe zwakten op de koningsvleugel.

20. h3 Tae8 21. Dxe8? Dxf2+ 22. Kh1 Lxh3!

 

                 20.  ...  Tae8

20. ... bxc5! Beslist in één keer door ingrijpen van Lc7.

21. Pxc5 Moet wel.

(21. Pc2 c4 22. Pbd4 Tae8 23. Dd2 La5!)

21. ... Tae8 22. Pde6 Lxe6 23. Pxe6 Lb6 en wint.

 

                 21.  Dd2   Lh3

21. ... Txe1+! 22. Txe1 bxc5! 23. f3?! cxd4

24. fxg4 Lb6 25. Kh1 Df2

(25. ... Df3+ 26. Dg2 Dxg2+ 27. Kxg2 d3) ]

 

                 22. Txe8  Txe8

                 23.   f4

Diagram 3

 
Stelling na 23. … f4
 

                 23.  ...   Te4!

Dreigt zowel 24. ... bxc5 als slaan op f4.

 

                 24.  Te1??

Dit faalt op 24. ... Lxf4!! Van Namen is er als de kippen bij om de buit binnen te halen.

24. Pe2 bxc5 25. Pc3 (25. Pxc5? Lb6) 25. ... c4 26. Pxe4 dxe4.

 

                 24.  ...   Lxf4!!

                 25. gxf4    Dg6+

en mat in twee zetten.

 

www.tomsschaakboeken.nl