Jaap Mol overleden

 

- Afscheid en Weerzien

- Jaap Mol recordhouder kampioenschappen De Willige Dame

 

 

 “Afscheid en Weerzien”

 

20.11.19 W.Pl.

Doorgaans heb ik er geen moeite mee om mijn fantasie de vrije loop te laten en een inleidend stukje te schrijven voor het wekelijkse rondeverslag. Het komt meestal vanzelf aangewaaid. Een verdienste vind ik het daarom dan ook niet.

Vandaag is het toch wat moeilijker en jullie begrijpen wel waarom. Niet alleen was ik gisteren niet bij de elfde ronde en zat ik 's avonds aan het bord in een uitwedstrijd van het tweede team, maar overdag was ik met de voorzitter op condoleantiebezoek in Visser's Poffertjessalon, waar Jaap nog één keer thuiskwam. We hebben namens jullie geschreven dat we hem zullen missen.

's Middags waren we ook bij de afscheidsbijeenkomst in Kunstmin. Op beide locaties waren heel wat leden en oud-leden aanwezig. Op het podium, waar ook de witte kist stond, speelde een drietal musici het eerste en het laatste muziekstuk. Tussendoor werd gesproken en werd muziek ten gehore gebracht waar Jaap van hield.

Een neef van Jaap sprak namens de familie. Uit naam van de mantelzorgers, die ervoor zorgden dat Jaap elke dag bezoek kreeg in het verzorgingshuis, sprak goede vriend Willem Zikkenheiner en voor zichzelf en alle stamgasten en vaste bezoekers van Visser voerde Wim Roozen het woord…..

Lees verder op www.dewilligedame.nl  

 

 


Jaap Mol recordhouder kampioenschappen

De Willige Dame

 

15.11.19 tvb

Heel wat keren ben ik voor activiteiten van De Willige Dame in Poffertjessalon Visser geweest. Altijd werd ik hartelijk door Jaap ontvangen en ik voelde me mede daardoor zeer welkom. Jaap heeft ervoor gezorgd dat de Poffertjessalon een warm thuishonk vormde voor de schaakactiviteiten van De Willige Dame, zowel op de clubavond als een tijd lang voor het Woensdagse lunchschaak.

Op de website van De Willige Dame staat een uitvoeriger bericht van Willem Platje:

 

“Ons bereikte het droevige bericht dat onze oud-secretaris-penningmeester Jaap Mol op dinsdag 12 november is overleden.

Vlak voor zijn afstuderen aan de Technische Universiteit in Delft kon hij samen met zijn compagnon eigenaar worden van poffertjessalon Visser. Jaaps grote hobby was de schaaksport en zo kwamen twee dingen samen ….. “

 

Meer op https://www.dewilligedame.nl/in-memoriam-jaap-mol/