Beeldend kunstenaar Jan Barel

 

- Kunstenaar Jan Barel fietst even niet voor schaken
- De avond van Jan Barel – aankondiging
- Beeldend Kunstenaar Jan Barel, indrukken van de Avond van ….

 

 

Kunstenaar Jan Barel fietst even

niet naar schaken

 


Selfkicker van Jan Barel

 

Een schaker, die even het bordschaak de rug heeft toegekeerd, is kunstenaar Jan Barel. Hij haalde het niveau van de eerste klasse RSB en wordt ook herinnerd als plezierschaker bij het teamschaken van rond 1978. Als kunstenaar maakt Jan ook steeds meer naam en faam. Hij heeft al in het Dordrechts Museum geëxposeerd. Dat is volgens sommigen, als je nog leeft, al een echte erkenning. Jan maakt opvallend werk. Een voorbeeld uit 2000 is Selfkicker. De titel doet niet denken aan de dichter Johnny van Doorn, die ook wel Johnny de Selfkicker heette en nog in het Dordtse Bibelot optrad.

Het dubbelportret Selfkicker van Jan Barel (geboren 1949) is gelijk een bijzonder treffend zelfportret. Het was te zien in het Dordrechts Museum.

 

Jan Barel woont buiten de bebouwde kom van Dordrecht. Hij vond op een gegeven moment het schaken niet interessant genoeg om er fietsend een bepaalde afstand voor af te leggen. ,,Ik hoef even ook de nieuwsbrief van schaaksoos de Willige dame niet te lezen. Mocht de belangstelling terug keren, dan hoor je wel". Dat fietsen is ook belangrijk als middel om inspiratie in zijn directe omgeving te vinden.

Daarom mag Jan zeker niet ontbreken in het lijstje namen van mensen, die een band hadden of nog hebben met het schaken. Jan begon in de jaren zestig van de vorige eeuw als kunstenaar.

Kenners zeggen dat de rode draad in zijn oeuvre het gebruik is van tekst- en beeld-associaties. De laatste jaren is de letterlijke tekst uit zijn schilderijen verdwenen en legt hij zich vooral toe op de verbeelding van sfeer in landschappen. Zijn belangrijkste bron blijft zijn directe omgeving: zijn 'jachtvelden'.


Tot voor kort was het gebruik van beeld- en tekstassociaties specifiek voor Jan Barel. Hierin kon hij naar hartelust zijn 'jachtvelden' betreden, het gebied dat hij als het ware afgraast om zich een kunstzinnige prooi eigen te maken.
In de afgelopen jaren heeft zich een verandering in zijn werk voorgedaan: de letterlijke tekst is er uit verdwenen en zijn manier van schilderen is veranderd. Voorheen bewoog hij zich tussen de begrenzingen van sterke contouren. Bij voorkeur schilderde hij wat zich daarbinnen afspeelde met een fijne toets om de meest waarheidsgetrouwe afbeelding te krijgen. Het ging hem namelijk, net als bij Magritte, om het concept, het idee dat op een heldere wijze vormgegeven werd. Dit mondde uit in een bijna fotografisch schilderen waar alle kleur uit verdween.


 

Website: http://www.janbarel.com/

 

 

www.tomsschaakboeken.nl