Jan Flach, de menselijke voorzitter

 

 

Een beeldbepalend schaakbestuurder. Dat mag je de in 1931 geboren Jan Flach zeker noemen. Hij was schaak-leerling van P.A. Hoogendoorn op de Chr. HBS aan de Wijnstraat, voordat hij naar Zuid-Afrika vertrok in 1951.

Hij kwam rond 1971 weer terug en werd schaakactief. Hij vertoeft nu al een aantal jaren in de luwte van de schaakorganisatie. Vorig jaar opende Jan nog wel het eerste Hoogendoorn-toernooi in de Wilhelminakerk. Hij deed het volgens de Jan Flachmethode.

 

Jan Flach en zijn dochter bij het Hoogendoorntoernooi 30 december 1906

 

Het spelletje boeide hem wel, maar Jan had vooral de gave om mensen enthousiast te maken voor het schaken. Tijdens zijn bewind als wedstrijdleider en later voorzitter van schaakclub Dordrecht, groeide de club door tot 150 (!) leden. 

 

De oprichting van Groothoofd was blijkbaar tevens een stimulans om als Dordrecht ook stevig aan de schaakweg te timmeren. De man van het rentmeesterkantoor Flach had altijd een bijzonder luisterend oor voor de mensen, die tegen een nederlaag waren aangelopen. Zijn sociale benadering werd de Jan Flachmethode. Voor zijn tijd, had wedstrijdleider Verkerk die luisterende, sociale rol vervuld!

Flach moest het zelf schaken op een zeer laag pitje ervoor zetten.

 

In 1978 speelde hij een centrale rol bij de festiviteiten rond het negentig jarig bestaan van Dordrecht. Zo werd de halve finale van het dameskampioenschap in Dordt gehouden. Tevens was er een grote manifestatie in schouwburg Kunstmin. Daarna gaf hij veel energie aan de organisatie van de viering van het eerste eeuwfeest van schaakclub Dordrecht in 1988.

 

Hij was grondlegger van het eerste grootmeestertoernooi in Dordrecht: motto in 1988 IBM meesterschaak Dordrecht.

Flach in het jubileumboekje: ,,Ondanks het feit dat er nu twee clubs in Dordt zijn blijft het ledental groeien. De sfeer in de club is altijd prima gebleven en ook het contact met andere verenigingen verloopt prima".

 

Jan Flach

 

Dordrecht 1 vliegt in één ruk - na één jaartje te zijn teruggevallen naar de promotieklasse - naar eerste klasse KNSB. Een historische schaakontmoeting was in 1981 de thuiswedstrijd tegen het profteam van de Variant uit Breda. In een zijzaal van de Verrezen Christuskerk in Crabbehof schreven de mannen van Jan Flach schaakgeschiedenis. De Variant werd met 6,5 tegen 3,5 verslagen en niet de club uit Breda ging in één ruk van de tweede klasse KNSB naar de eerste klasse KNSB, maar Dordrecht 1.

 

In de humor van Flach: Daarna reden auto's toeterend door de stad, maar het kan ook voor Dordrecht zijn dat promoveerde. KNSB-voorzitter van de jaren tachtig, H.A. Wille, typeerde Flach als een energieke voorzitter van een toonaangevende vereniging in de schaakorganisatie, die dat ook zal blijven.

 

 

 

 

 

www.tomsschaakboeken.nl