Schaker Jan Leeflang, evangelist en schrijver

 

14.05.09 De Heer zal u voor struikelen (niet) behoeden.

22.09.08 Jubileum van schakers/evangelist Jan Leeflang

25.03.07 De eersten zullen de laatste zijn

 

 

,,De Heer zal u voor struikelen (niet) behoeden"

 

14.05.09

Jan Leeflang is evangelist, schrijver en schaker. In die volgorde past het hem ook het beste. Al meer dan een halve eeuw gaat Jan overal in Nederland uit spreken om, zoals hij dat op een geheel eigen wijze doet, de Blije boodschap te brengen. Jan weet altijd de gewone gebeurtenissen een extra dimensie te geven, raakt daarmee een breed publiek maar intussen kan hij wel even niet schaken bij zijn geliefde schaakclub Dordrecht.

 

De verklaring van zijn afwezigheid achter het schaakbord past bij hoe Jan een verhaal gaat vertellen, vertelt en nog eens herhaalt.

De Dordtse evangelist ging uit spreken naar een samenkomst in Tilburg. De titel was zijn preek was helder: ,,De Heer zal u voor struikelen behoeden". 

 

Toen Jan was aangekomen voor de deur van de samenkomst, struikelde hij wel. Hij ging gewoon voor in de evangelische dienst, volgens toeschouwers gewoon op n voet en ging niet zonder pijn terug naar zijn huis in Dordt. Ada Leeflang ontving hem met pannenkoeken. Jan klaagde toch over een pijnlijke, zeer pijnlijke enkel.

In het ziekenhuis bleek later de enkel gebroken te zijn. Het herstel gaat langzaam.

 

Jan is zijn humor en opgewekte kijk op het leven niet kwijt. ,,Wanneer kom je op een echte schaakclub spelen", zegt hij tegen een schaakliefhebber, die hem belt om hem sterkte te wensen. De schaker blijft ook altijd een evangelist: 

Het voorval zal Jan zeker de gelegenheid bieden om daarover iets op te schrijven. Wie weet levert het een boekje op over hoe je een tekst letterlijk en figuurlijk kan uitleggen. Als je immers eens gestruikeld hebt, leer je het leven kennen en kan je bij het herstel ook gedragen weten.

 

 

Schaker-evangelist Jan Leeflang jubileert

 

22.09.08

Een echte schaakliefhebber is Jan Leeflang. Hij geniet echter buiten het bord een ruimere bekendheid. Met een dankdienst op vrijdag 10 oktober om 19.00 uur viert Jan Leeflang dat hij 50 jaar in dienst van de Heer is als evangelist, opwekkingsprediker en schrijver.

 

Het dankfeest wordt gehouden in Zwijndrecht, Volle Evangelie Gemeenschap Nehemia, H.A. Lorentzstraat 5. Omdat de gemeente Eljakim in Dordrecht, waar Leeflang lid van is, te weinig ruimte biedt, is voor dit Dankfeest uitgeweken naar VEG Nehemia, die daar gastvrijheid voor heeft verleend.

Voor meer info. www.janleeflang.nl

Leeflang staat in de galerij van bijzondere schakers (zie portret hieronder) en speelt bij schaakclub Dordrecht.

 

 

De laatsten zullen de eersten zijn en positief denken

 

 

De eersten zullen de laatsten zijn en de laatsten zullen de eerste zijn. Dit slaat wel op het leven buiten het schaken van Jan Leeflang (76). Hij is de nummer laatst (rugnummer 59) bij schaakclub Dordrecht

en anno 2012 actief deelnemer aan het Klockelaerschaak.

 

 

 

25.03.07

Jan is een bijzonder medemens. Op het visitekaartje van Jan staat: evangelist en schrijver. De Dordtenaar beoefent het schaken als hobby, alhoewel hij net onder de 900 ELO-punten staat. Voor hem is dat geen punt, die punten. Het plezier blijft. Jan is de eerste, die in lachen zal uit barsten als wordt gezegd, wanneer mensen hem zien, dat hij een gewichtig medemens is.

 

 

Jan met tegenstander Johan den Hertog in de najaarscompetitie

van de Klockelaer in 2012

 

Hij is de plezierschaker en geniet van het spelletje. ,,Daarom ben ik blij", is niet zomaar een titel van een zijn tien boeken of boekjes. De uitgaven beschouwt hij als een vorm van geloofsopbouw. Jan is meer dan schrijver. Hij leerde al op jonge leeftijd met geestdrift mensen tot te spreken volgens de ideen van de evangelist Maasbach Sr., die weer in de traditie stond van Amerikaan Osborne. Niet lang geleden vertoonde de TV nog beelden van massabijeenkomsten rond 1958 op het Haagse Malieveld.

 

Dat was voor velen het vertrekpunt van een nieuwe opwekking in Nederland met veel nieuwe pinkstergroepen. Toen werd Jan ook gegrepen door, zoals hij dat zelf zou kunnen zeggen: de kracht van het Levende Woord.

Jan is een begenadigd spreker geworden en hanteert altijd drie trappen bij zijn gevoels- en kennisoverdracht, waarbij hij heel persoonlijk en beeldend te werk gaat. 

 

Vertel wat je gaat vertellen, vertel het en vertel wat je hebt verteld. Herhaling is de kracht van de reclame, is een algemeen gezegde, maar Jan heeft dat toegepast in zijn presentatie als spreker. Het is een ander deel van zijn persoonlijkheid, want als schaker is hij geconcentreerd en kan hij tot het laatst inzet blijven tonen, ook al staat hij laatste. Schaker Koos van Dalen (lid van schaaksoos de Willige Dame) maakte eens boekjes van zijn partijen en zijn mooie score tegen Jan Leeflang. De winnaar en de verliezer waren samen blij. Het kan ook niet anders, wanneer de titels van boeken voor Jan zijn instelling staan: ,,Ik ben zo blij, de kiptijd is voorbij". En: ,,Achter de wolken schijnt de zon". Titels, die laatste zien hoe iemand als nummer laatste in de clubcompetitie van Dordrecht positief blijft geloven 

 

,,Je zult je verbazen wat een uitwerking deze gedachte in je leven teweeg zal brengen. Negatieve gedachten omzetten in positieve. Het is de moeite waard om je er in te oefenen en je zult ervaren dat het ook nog waar is en helpt."