Gemeente en Ovis komen tot een schikking

 

 

 

16.01.18

De gemeente Dordrecht heeft met Ovis Events B.V. een schikking getroffen, omdat een eerder verstrekte exploitatievergunning na opening van de zaak werd ingetrokken. Hierdoor moest de discotheek aan de Tolbrugstraat Landzijde 4-6 sluiten. Door het verstrekken van de exploitatievergunning mocht de eigenaar van Ovis er vanuit gaan dat de zaak open kon. De gemeente erkent dat de voorinformatie niet duidelijk is geweest voor de exploitanten. In het kader van behoorlijk bestuur is besloten om met Ovis Events B.V. een coulanceregeling af te spreken. Ovis is hiermee akkoord gegaan. Over de inhoud van de regeling worden geen mededelingen gedaan.

 

In 2015 heeft de gemeente Dordrecht een exploitatievergunning aan Ovis Events B.V. verleend. Na bezwaren van omwonenden bleek dat de exploitatievergunning niet terecht was afgegeven, omdat de inrichting van de zaak niet paste in het bestemmingsplan. Inmiddels was de discotheek wel open en draaide volop. De gemeente heeft echter alsnog besloten om de exploitatievergunning in te trekken. Ovis heeft toen moeten besluiten om niet verder te gaan met de exploitatie.

 

Via een coulanceregeling is overeen gekomen dat de gemeente Ovis Events een bedrag zal betalen. Burgemeester Kolff: “Met dit compromis is een juridische procedure overbodig geworden en een langlopende impasse doorbroken. Ik ben blij dat we met deze tegemoetkoming mogelijk onterecht gewekte verwachtingen enigszins kunnen compenseren. De gemeente staat naar eigen inzicht in haar recht, maar is van mening dat er in het kader van behoorlijk bestuur een handreiking moest worden gedaan.”

 

De gemeente is van mening dat er verwachtingen zijn gewekt bij het bedrijf waardoor men kosten is gaan maken die niet zouden zijn gemaakt als men andere voorinformatie over de locatie had ontvangen.