Aanpak veiligheid kruispunt

Patersweg- Zuidendijk

 

07.02.18

Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor het kruispunt Patersweg-Zuidendijk te verbeteren voor fietsers. Door het kruispunt anders in te richten wordt het overzichtelijker en veiliger voor alle verkeer, en voor fietsers in het bijzonder. Overzichtelijker voor fietsers

Het kruispunt Patersweg-Zuidendijk is op het gebied van verkeersveiligheid een bekend knelpunt, vooral voor fietsers. Er wordt een verkeersplateau aangelegd dat de snelheid van het autoverkeer afremt en de overgang naar de 30-kilometerzone duidelijker maakt.

De hoofdfietsroute over de Patersweg richting Wielwijk heeft straks voorrang op de kruising met de Zuidendijk. Het ontwerp houdt rekening met de mogelijke latere inrichting van de Patersweg als fietsstraat.

 

Definitieve herinrichting

Het kruispunt is vijf jaar geleden bij de reconstructie van de Laan der Verenigde Naties provisorisch aangepast in afwachting van de definitieve herinrichting. Hiervoor is nu een ontwerp gemaakt, zodat met de herinrichting kan worden begonnen. Het schetsontwerp is in november met omwonenden besproken.  

 

Middelen
De benodigde middelen voor de aanpassing komen uit het Uitvoeringprogramma 'Dordt Fietst Verder! 2015-2018' ( 399.000,-) en een subsidie van de Provincie Zuid-Holland ( 170.000,-). Als de raad daarmee instemt, kunnen de werkzaamheden voor de zomer starten en in het najaar worden afgerond.