Open Huis Ontmoetingskerk 2017-2

 

Elke 2e en 4e woensdag van de maand

van 10.00 tot 12.00 in de

Ontmoetingskerk Slangenburg 3

 

De bussen van lijn 5 en 7 stoppen voor de ingang van de kerk aan het Lunenburgplein.

 

AGENDA:

13.12.17 “De Binnenvaart” door J.A. van der Westen

22.11.17 Aandacht voor Cees Buddingh. Mmv  Hans Berrevoets en Katinka van Haren

08.11.17 Geke van de Merwe over haar boek “Prachtmensen”

25.10.17 Aandacht voor 500 jaar Reformatie

11.10.17 Op de fiets van Wijk en Aalburg naar Singapore

27.09.17 Watersnoodramp 1953 door Dr. Ir. Paul Visser

17.09.13 Lezing over invloed Constantijn de Grote op de muntslag

 

OVERZICHT OPEN HUIS NAJAAR 2017

omerusHomerus

 

ARCHIEF:

Open Huis 2017-1

Open Huis 2016

Open Huis 2015

Open Huis 2014

Open Huis 2013

Open Huis 2012

Open Huis 2011

Open Huis 2010

Nieuws uit de kerken 2010-2

Nieuws uit de kerken 2010-1

Nieuws uit de kerken 2009-2

Oudere berichten te lezen via Dordts Nieuws 2008

 

 

‘De Binnenvaart’ in Open Huis Ontmoetingskerk 13 december

 

In Het Open Huis van woensdag 13 december in de Ontmoetingskerk zal dhr. J.A. van der Westen een presentatie geven over De Binnenvaart en over Het Binnenvaartmuseum in Dordrecht.

Dordrecht is en was voor veel binnenvaartschippers de thuishaven  en het schippersinternaat is bij vrijwel elke Dordtenaar bekend.  De binnenvaart en Dordrecht zijn nauw met elkaar verbonden.

Deze morgen is iedereen van 10.00 tot 12.00 uur weer van harte welkom en wordt gastvrij ontvangen met koffie of thee en wat lekkers.  Inloop vanaf 9.45 uur , waarna om 10.15 de presentatie begint.

Het adres van de kerk is Slangenburg 3. De bussen van lijn 5 en 7 stoppen voor de ingang van de kerk aan Het Lunenburgplein.

 

 

 

Aandacht voor Cees Buddingh’ in Open Huis Ontmoetingskerk 22 november

 

In Het Open Huis in de Ontmoetingskerk van woensdag 22 november zal Hans Berrevoets als voorzitter van Het Buddingh’ Genootschap samen met kunstenares Katinka van Haren een presentatie geven over het leven en werk van één van de bekendste Dordtenaren van de vorige eeuw.

 

In oktober werd er al stilgestaan bij de 75e verjaardag van de ‘Blauwbilgorgel’, het bekendste werk van de dichter Cees Buddingh’ (1918-1985). Ook zal er aandacht zijn voor het boek Gorgelrijmen & Gorgelwezens.

Met daarin gedichten van C Buddingh’, geïllustreerd door de Dordtse Katinka van Haren.

Van 9.45 tot 12.00 uur is iedereen van harte welkom in de Ontmoetingskerk, Slangenburg 3. Er is gratis koffie en thee met wat lekkers en altijd gelegenheid voor een fijn gesprek en gezellig samenzijn.

 

 

Geke van de Merwe over haar boek Prachtmensen

In Het Open Huis in de Ontmoetingskerk van 8 november zal Geke van de Merwe een lezing houden over het boek “Prachtmensen”, waarin zij schrijft over buitenbeentjes in de samenleving.

Van 9.45 tot 12.00 uur is iedereen van harte welkom in de kerk aan de Slangenburg 3 in Sterrenburg. U wordt gastvrij ontvangen met koffie, thee en wat lekkers en er is ook gelegenheid voor een fijn gesprek en het maken van nieuwe contacten.

De bussen van lijn 5 en 7 stoppen voor de ingang van de kerk aan het Lunenburgplein.

 

 

Aandacht voor 500 jaar Reformatie

 

Woensdag 25 oktober is er van 9.45 tot 12.00 uur Open Huis in de Ontmoetingskerk , Slangenburg 3 in Sterrenburg.

Iedereen is deze ochtend weer van harte welkom en wordt gastvrij ontvangen met koffie of thee en wat lekkers.  Naast gelegenheid voor een fijn gesprek en het maken van nieuwe contacten wordt er deze morgen ook stilgestaan bij de betekenis van de Reformatie waarvan 31 oktober 1517 het begin van de hervormingen markeert.

 

Naast veel beeldmateriaal en algemene informatie over die tijd, zal de heer. A.H.C. van Eijk, r.k. theoloog en priester, en oud-voorzitter van de Raad van Kerken in Nederland een lezing geven over Luther en zijn tijd, vanuit katholiek perspectief belicht.

Met openbaar vervoer is te kerk te bereiken via de bussen van lijn 5 en 7, die stoppen voor de ingang van de kerk aan Het Lunenburgplein.

 

 

Op de fiets van Wijk en Aalburg naar Singapore  in Open Huis Ontmoetingskerk op 11 oktober

 

Woensdag 11 oktober is er weer Open Huis in de Ontmoetings-kerk, Slangenburg 3 in Sterrenburg. Iedereen is van 9.45 tot 12.00 uur van harte welkom en wordt gastvrij ontvangen met koffie of thee en wat lekkers.

 

Deze morgen zal Rinus Verhoeven vertellen over zijn fietstocht van 13.000 km. van Wijk en Aalburg  naar Singapore.

 

De in Dordrecht geboren Rinus, vertrok op 58 jarige leeftijd voor de 7 maanden lange vaak gevaarlijke fietstocht, waarmee voor hem een lang gekoesterde droom waarheid werd. Hij heeft veel landen doorkruist en veel meegemaakt en  met dia’s illustreert hij zijn boeiende verhaal.

Ook deze morgen is er weer gelegenheid voor een fijn gesprek en het maken van nieuwe contacten.

 

De bussen van lijn 5 en 7 stoppen voor de ingang van de kerk aan Het Lunenburgplein.

 

 

De watersnoodramp van 1953

in Dordrecht en omstreken

Woensdag 27 september is er weer Open Huis in de Ontmoetingskerk , Slangenburg 3 in Sterrenburg.

Van 9.45 tot 12.00 uur is iedereen van harte welkom. U wordt gastvrij ontvangen met koffie of thee en wat lekkers en er is gelegenheid voor een fijn gesprek en het maken van nieuwe contacten.

Deze morgen zal dr. Ir. Paul Visser van Afdeling Waterbouw-kunde van de TU in Delft een lezing houden over de watersnoodramp van 1953 met speciale aandacht voor Dordrecht en de omgeving van Dordrecht.

 

Hij zal ingaan op de vragen wat er gebeurde, hoe het zover kon komen en welke maatregelen er sindsdien genomen zijn om een dergelijke ramp te voorkomen en of wij voor de toekomst nog voldoende beschermd zijn nu de zeespiegel stijgt door de opwarming van de aarde.

De bussen van lijn 5 en 7 stoppen voor de ingang van de kerk aan Het Lunenburgplein.

 

 

Open Huis Ontmoetingskerk 13 september
met lezing over de invloed van het beleid van Constantijn de Grote op de muntslag.

In het eerste Open huis van het nieuwe seizoen zal emeritus predikant Sietze Lefeber op 13 september in de Ontmoetings-kerk aan de Slangenburg 3 een lezing geven over Constantijn de Grote. Constantijn is een van die mensen die een beslissende wending aan de wereldgeschiedenis gegeven heeft.

 

Hij was Romeins keizer van 306 – 337, aanvankelijk in het westelijke deel van het rijk maar gaandeweg over het hele rijk, oost en west. Van huis uit had hij enige sympathie voor het christendom maar christen was hij niet, eerder een vriend van het christendom. Na een beslissende overwinning op Maxentius in 312 bij de bekende Pons Milvius veranderde dat. Hij werd christen, wanneer is niet precies te achterhalen maar wel spoedig daarna. Hij bevorderde de positie van de kerk in de gebieden waar hij het voor het zeggen had. Daardoor veranderden  de oude machtsverhoudingen. In de lezing zullen wij deze veranderingen volgen en bekijken hoe het beleid dat daarbij hoorde, doorwerkte in de muntslag.

 

Van 9.45 tot 12.00 uur is iedereen van harte welkom in de kerk en wordt gastvrij ontvangen met koffie of thee en wat lekkers. Er is volop gelegenheid voor contact en een fijn gesprek. De bussen van lijn 5 en 7 stoppen voor de ingang van de kerk aan Het Lunenburgplein.

 

 

 

Websites Dordtse kerken etc.

 

www.dewilhelminakerk.nl

 

Wilhelminakerk

www.geloofindordrecht.nl 

Gereformeerde Kerkbode 2009

 

www.grotekerk-dordrecht.nl

Grote Kerk

 

www.katholiekdordrecht.nl

Katholieke parochies

 

www.kerkenvandordrecht.nl

Gezamenlijke kerken

 

www.rvkdordrecht.nl 

Raad van Kerken

 

www.waalsekerken.nl

 

Waalse Hervormde Gemeenten

 

 

www.tomsschaakboeken.nl