Ontmoetingskerk

Open Huis 2019-2

elke 2e en 4e woensdag van de maand

van 10.00 tot 12.00

InloopHuis

(iedere 1e en 3e zaterdag van de maand)

en andere activiteiten

Bussen  lijn 5 en 7 stoppen voor de ingang van de kerk aan het Lunenburgplein

 naast de kleine Jumbo

AGENDA:

15.06.19 Inloophuis op zaterdagmiddag 15 juni

12.06.19 Open Huis 12 juni Presentatie Watersnoden

01.06.19 Inloophuis met lunch zaterdag 1 juni

omerusHomerus

 

 

InloopHuis, Ontmoetingskerk 
zaterdagmiddag 15 juni 2019 van 13.30 – 15.30 uur

 

Misschien is het al heel lang geleden dat u een kerk bent binnengelopen. Misschien bent u nog nooit in de Ontmoetingskerk geweest.

Als kerk willen we graag in de buurt een plek zijn waar je zomaar eens binnen kan lopen. Gelovig of niet, wanneer u nieuwsgierig bent hoe het er uit ziet, wanneer u het leuk vindt om zomaar eens een praatje te maken, wanneer u een reden heeft een kaarsje op te steken, wanneer u het leuk vindt om een spelletje te doen, u bent van harte welkom. Elke 1e en 3e zaterdag van de maand kunt u zomaar binnenlopen. U bent van harte welkom (aanmelding vooraf niet nodig)!

 

Het adres is Slangenburg 3 (Naast Jumbo supermarkt) in Sterrenburg 3.

 

Open_Huis_19_06_12

Open Huis Ontmoetingskerk 12 juni

 

Woensdagmorgen 12 juni is er weer OPEN HUIS  in de ONTMOETINGS-KERK

Deze morgen verzorgt Geert Ouweneel een presentatie met de titel:

Watersnoden, de menselijke kant. De lezing wordt geen opsomming en bespreking van de vele watersnoden die er in het verleden zijn geweest, maar richt zich op hoe de mensen reageerden op watersnoden. Zo komen de volgende thema’s aan de orde: zorgeloosheid, legendevorming, het geloof, wat kost nou zo’n watersnood, samenwerking, dijkbeheer, je zal het maar meemaken. Geen technisch verhaal dus, maar vooral hoe de mensen met hun gedrag en hun hebbelijkheden en onhebbelijkheden reageerden op grote natuurrampen, met name watersnoden.

Dit alles gepresenteerd met beeldmateriaal en foto’s van originele archiefstukken. De periode die behandeld wordt is voornamelijk de 17e, 18e en 19e eeuw.

Iedereen is weer van harte welkom. Vanaf 9.45 is er inloop en staat de koffie klaar!  de presentatie begint om 10.15 uur en duurt, onderbroken door een pauze tot 12.00 uur.

De bussen van lijn 5 en 7 stoppen voor de ingang van de kerk, halte Lunenburgplein.

 

 

InloopHuis met lunch Ontmoetingskerk
zaterdagmiddag 1 juni 2019 van 13.30 – 15.30 uur

 

Misschien is het al heel lang geleden dat u een kerk bent binnengelopen. Misschien is het voor u niet vanzelfsprekend een kerk binnen te lopen. Toch nodigen we u graag uit om zaterdag 1 juni eens een kijkje te komen nemen, om sfeer te proeven, een praatje te maken, mee te lunchen.

Elke 1e en 3e zaterdag van de maand kunt u zomaar binnenlopen. Zonder aanmelding vooraf bent u van harte welkom. De 1e zaterdag van de maand, dus ook a.s. zaterdag, 1 juni, staat er rond 13.30uur een lunch klaar. Gelovig of niet, voor het eerst of al vaker; u bent van harte welkom!

 

 

Het adres is Slangenburg 3 (Naast Jumbo supermarkt) in Sterrenburg 3.

De bussen van de buslijnen 5 en 7 stoppen voor de ingang van de kerk aan het Lunenburgplein.

 

 

 

Websites Dordtse kerken etc.

 

www.dewilhelminakerk.nl

 

Wilhelminakerk

www.geloofindordrecht.nl 

Gereformeerde Kerkbode 2009

 

www.grotekerk-dordrecht.nl

Grote Kerk

 

www.katholiekdordrecht.nl

Katholieke parochies

 

www.kerkenvandordrecht.nl

Gezamenlijke kerken

 

www.rvkdordrecht.nl 

Raad van Kerken

 

www.waalsekerken.nl

 

Waalse Hervormde Gemeenten