Beschrijving: https://lh3.googleusercontent.com/ptr5vmrjJGx7FyeioJ_zyPxaffXsssKpwZyDA3rPvbDnP08ay9Nuc2aDu3oDbxZQG9-uTa4kcoTamF74y8hCgZk01zV4aqC88r6t20UGqmTYrSjOZ5-dHLNX3YOsLa4KX3bHL_WrKmtbdYzQFABeperkte openstelling Ontmoetingskerk

 

 

16.03.20 Cor den Dopper voorzitter

 

In verband met de corona-crisis heeft de Ontmoetingskerk besloten de kerk voorlopig elke dag open te stellen van 10 tot 12 uur. 

Wie dat wil kan daar enige tijd in stilte verblijven en eventueel een kaarsje branden en/of een gebedsintentie schrijven in het gebedenboek. 

Er zijn geen activiteiten en bezoekers wordt verzocht minstens anderhalve meter afstand te houden van elkaar. 

Onze wijkpredikant, ds. Kees Streefkerk, zal tijdens de openstelling zoveel mogelijk in het gebouw aanwezig zijn. 

 

 

 

 

Websites Dordtse kerken etc.

 

www.dewilhelminakerk.nl

 

Wilhelminakerk

www.geloofindordrecht.nl 

Gereformeerde Kerkbode 2009

 

www.grotekerk-dordrecht.nl

Grote Kerk

 

www.katholiekdordrecht.nl

Katholieke parochies

 

www.kerkenvandordrecht.nl

Gezamenlijke kerken

 

www.rvkdordrecht.nl 

Raad van Kerken

 

www.waalsekerken.nl

 

Waalse Hervormde Gemeenten