HET GESLACHT VAN BOKHOVEN

FAMILIEWAPEN en SCHRIJFWIJZE VAN DE NAAM

 

 

 

 

 

 

Dit prachtige Van Bochove wapen is overgenomen uit

 “Het Geslacht Van Bochove” uit de Hoeksche Waard

 

door

drs. C. van Bochove en Ir. F.W.J. van Bochoven

Herziene en uitgebreide uitgave door
Ir. F.W.J. van Bochoven Wageningen 2000

Citaat uit dit boek:

 

“In 1959 verongelukte Pieter Dirk van Bochove *) als hoofd inschietbedrijf der Koninklijke Marine, voor de haven van Nieuwe Diep, in de uitoefening van zijn functie. Hr. Ms. “Van Bochove”, een hulpschip dienende tot het beproeven van torpedo’s is naar hem genoemd, en aangezien de Koninklijke Marine het gebruik heeft dergelijke schepen van een wapen te voorzien, werden wij (de schrijvers van het boek – noot tvb) benaderd door het Hoofd Bureau Maritieme Historie van de Marinestaf, de heer J.P. van Duim, M.W.O., Commandeur b.d., met de vraag of wij informatie konden verstrekken over een familiewapen Van Bochove.


Van Bochove. Note the bow torpedo tubes. (Photo: © Willem Cool).

 

Hoewel er wèl gegevens bekend zijn over familiewapens Van Bochove (een zeer fraai exemplaar troffen wij aan in de bibliotheek van de Technische Universiteit Delft), vonden wij bij het onderzoek van onze tak geen directe verwijzingen naar een familiewapen. Wèl troffen we echter een zegelafdruk aan van Ary van Bochove **), Secretaris van Hekelingen, in de Bijlagen van de Commissie van Algemene Waakzaamheid, zoals deze aanwezig zijn in Het Algemeen Rijksarchief (26-04-1798), en dit zegel vertoont grote overeenkomst met het wapen van de hiervoor (hier niet, wèl in het boek – noot tvb) genoemde tak, stammende van François Reynoutsz van Bochove, deurwaarder van de Hove van Holland. (op 22-9-1568 als zodanig aangesteld – noot tvb)

 

 

lees verder

Op grond van deze gegevens werd door het Ministerie van Defensie op 5 september 1969 een beschikking gepubliceerd”
(einde citaat)
tot het voeren van dit wapen op voornoemd schip.


In de beschikking wordt het embleem als volgt omschreven:
”Gevierendeeld: I en IV in goud drie gesteelde meerbladen van sinopel; II en III in keel een leeuw van zilver; het geheel geplaatst in de gebruikelijke omlijsting.”

Hr. Ms. Van Bochove ***) is inmiddels uit de vaart genomen.
Uit marinearchieven op internet blijkt dat het schip, althans nog in 2001, dienst doet bij de zeeverkenners in Korendijk, die er ook vakantietochten mee ondernemen.

 

 

Noten van mij:

*)

De hier genoemde Pieter Dirk van Bochove (geb. 17-07-1922 te Amsterdam) en ik hebben gemeenschappelijke voorouders:

 

Salomon van Bochove 1752-1828 Veerman-herbergier op het Nieuw-Beijerlandse veer, schepen van Nieuw-Beijerland, en

Maartje van Schelven 1756-1811

 

Zij beiden en de ouders van Salomon t.w. Aart van Bochove en Pleuntje Vermaat zijn op meer sites te vinden.

 
**)
Arie van Bochove, gedoopt 06-11-1740 en overleden 25-02-1816, was de oudste broer van onze voorvader Salomon, waaruit ik voorzichtig concludeer dat ook “onze” tak enige aanspraak mag maken op dit embleem.
Maar toegegeven, er zitten duidelijk marine elementen in het wapen zoals het kabeltouw, de ogen en het anker, in de beschikking samengevat als ‘de gebruikelijke omlijsting.’ Ik heb daarom – zie hier onder – de historische kern apart genomen, als meest verwant aan de oude Van Bochove’s.

 

De toegevoegde embleemspreuk ‘Mon espoir est en Dieu’ zal door velen in de stamboom onderschreven zijn.

 

 

***) zie hieronder

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***) Op internet zoekend vond ik
het hier links afgebeelde Marine embleem zonder schild.
Er staat o.a. bij vermeld:

 

 


”The batch contains the personal arms of Lieutenant Commander P.D. van Bochove (1922-1959), who, observing a torpedo, crashed his helicopter in the Marsdiep waterway, and died on 7 July 1959.”HOE SCHRIJF JE ONZE ACHTERNAAM?

 

 

De zeer uitgebreide familie waar het hier over gaat heet al sinds 1600– en wie weet hoe lang daarvoor al -  ‘van Bochove’. Dus met een C en zonder N. Dit bleef zo tot en met mijn grootvader Aart van Bochove (1869 – 1960). De achternamen van zijn kinderen werden echter verschillend geschreven, t.w. behalve

 

‘van Bochove’, ook ‘van Bochoven’ en ‘van Bokhoven.’

Hoe dit zo gekomen ik weet ik niet. Aan een maandagochtendambtenaar (Geen streepjes?) heeft het blijkbaar niet gelegen want de verschrijvingen zijn zowel in de gemeente Geervliet als in de gemeenten Abbenbroek, Hekelingen en Rotterdam gemaakt, zie de tabel.

 

 

TABEL van schrijfwijzen van de familienaam van de kinderen van Aart van Bochove, 1869 - 1960

 

Geboortejaar

 

Schrijfwijze

Achternaam

1896

Nieuw-Beijerland

Van Bochove

1897

Geervliet

Van Bokhoven

1898

Abbenbroek

Van Bochove

1899

Abbenbroek

Van Bokhoven

1900

Hekelingen

Van Bochoven

1902

Hekelingen

Van Bokhoven

1904

Hekelingen

Van Bochoven

1905

Hekelingen

Van Bokhoven

1907

Rotterdam

Van Bokhoven

1909

Rotterdam

Van Bokhoven

1910

Rotterdam

Van Bokhoven

1913

 

Rotterdam

Van Bokhoven

 Rotterdam is in elk geval consequent.

Heeft iemand suggesties? Heeft mijn – overigens zeer gerespecteerde – grootvader er een potje van gemaakt?

 

Terug naar begin

www.tomsschaakboeken.nl