Schaakgroep voor Ouderen De Klockelaer       

Donderdagochtend van 09.30 – 12.00

Tak van Poortvlietstraat 161, Dordrecht


SCHAKEN IN DE

KLOCKELAER

2017-01

 

 

 

 

meer schaak- en ander nieuws op www.tomsschaakboeken.nl

12.01.17 De strijd om de wintertitel brandt los

07.01.17 Indeling deelnemers opnieuw vastgesteld met excuses van oude en nieuwe wedstrijdleider

06.01.17 FOTO’s Klockelaer Prijsuitreiking 2016 en 1ste ronde Wntercompetitie 2017

05.01.17 Drukke start Klockelaer Wintercompetitie * Herdenking Jan Leeflang†

05.01.17 Afscheid van 2016 en Welkom bij eerste ronde Wintercompetitie 2017

05.01.17 DEFINITIEVE EINDLIJST na vier competitie over heel 2016 (in Excel)

 

SEVILLARAPPORT WINTERCOMPETITIE 2017

Vorige ronden zie: ARCHIEF KLOCKELAER

 

De strijd om de wintertitel brandt los

 

12.01.17 foto’s en diagram volgen z.s.m.

Op de tweede speeldag van 2017 is er weer een fraaie opkomst. In de twaalf partijen zijn de spelers weer lekker te keer gegaan. Goeie zetten, slechte zetten, voor elk wat wils. De buit werd eerlijk verdeeld: 4x winst voor wit, 4x winst voor zwart en 4x remise. Een goed initiatief van de wedstrijdleider om de spelers uit te nodigen in een daarvoor bestemde bloknoot de impressies van hun partij op te tekenen, heeft gretig aftrek gevonden. Vandaag kan ik gebruik maken van maar liefst 9 verslagen.

 

 

Peter Fafié – Aad Boonstoppel

PF: “Het was een enerverende partij zonder echt aanwijsbare fouten. Uiteindelijk kwam zwart een loper achter. Zwart gaf daarna op. Aad heeft echt goed gespeeld.” 1-0

Henk Kelholt – Rob Truijens

RT: “Na twintig voorzichtige zetten verspeelde wit zijn h-pion. Dat was het sein voor een massieve aanval op de koning. Wit gaf op.” 0-1

Ad Besemer – Frans Mulder

Beide spelers deden hun best de tegenstander te tackelen. Daar slaagden zij niet in zodat beiden met een half punt tevreden moesten zijn. ½-½

 

Pieter de Bruin – Adriaan de Vries

AdV: “Bij de eerste schermutselingen na de opening met de damepionnen, verloor wit een pion. Er was creativiteit aan beide zijden. In het eindspel wist zwart bijna een pion te laten promoveren. Dat liet Pieter niet toe! .... en gaf op.” 0-1

 

Gerrit Mudde – Johan den Hertog

Johan kan af en toe verrassend en sterk uit de hoek komen, maar vandaag kreeg hij tegen Gerrit Mudde geen kans. 1-0

 

Kok Kraaijeveld – Peter van der Laars

CK: “Na een degelijke partij, met aan beide zijden grote gevaren, wist Korstiaan het tij te keren en moest Peter zijn meerdere in hem erkennen. Dit was de eerste keer dat Korstiaan van Peter heeft gewonnen.” 1-0

 

Bert Dobber – Bertus van Manen

BD: “Zwart bediende zich van de Caro Kann, die wit met zetverwisseling speelde waardoor hij zijn lopers snel ontwikkelde. In het middenspel leek het op een remise af te stevenen. Zwart sloeg echter bij een afruil verkeerd terug. Nu was er mat achter de paaltjes.” 1-0

 

 

Cletus Thuraisingham – Gert Zwartjes

GZ: “Een Italiaanse partij met van beide zijden heel voorzichtig manoeuvreren. Een goede aanval op wits koning gaf de doorslag. Een mataanval leverde zwart de overwinning op.” 0-1

Ernst Berens – Dirk Bongertman

DB: “De stukken lijken echt, van hout. Toch plastic, dat scheelt, dat scheelt veel. Net als bij het spel, kan een stuk veel uitmaken. Dirk ondervindt dat aan den lijve, en, overleeft het niet. Ernst wel, ondanks de griep, met gezond spel.” 1-0

 

 

 

Wit: Theo Visser

Zwart: Koos van Dalen

Eindstelling partij, zwart aan zet.

 

In deze stelling besloten de spelers tot remise. Even dacht ik dat zwart nog kansen had. De zwarte Koning moet daarvoor in elk geval pion h2 slaan. Wanneer de zwarte K op pad gaat krijgt  de zwarte loper een dubbelfunctie nl.

1. dekken van pion h3 en

2. dekken van veld c4.

Wit slaagt er in dat geval altijd in beide pionnen van het bord te halen, pion c5 met de K, pion h3 met het P. Wat overblijft is een zwarte K met zijn L en daar kun je nou eenmaal niet mee mat zetten.

12.01.17 tvb

 

Theo Visser – Koos van Dalen

Na voorafgaand hevig tumult – óp het bord wel te verstaan – kwam er een pikant eindspel op het bord, dat remise werd gegeven. ½-½

N.B. De slotstelling is bekend, die is hierboven in een diagram gevangen.

Mark Hopman – Tom van Bokhoven

MH: De partij begon met de Spaanse opening. Na voorzichtige zetjes kwam zwarts a-pion niettemin geïsoleerd te staan. Deze werd door wit onder vuur genomen maar viel uiteindelijk toch niet. Nadat wit zijn paard op h2 buiten spel had gezet kreeg zwart licht de overhand. Ten slotte werd besloten er remise van te maken. ½-½

Willem Platje – Anne Meeldijk

In een Siciliaan met de Najdorf-variant posteerde wit zijn dame op f3 - een ongelukkige zet, want die dame bleef lang onder de dreiging van Lb7. Alles draaide om pion e4. Na nog wat gemanoeuvreer werd op voorstel van zwart tot remise besloten. ½-½

 

Partijen in Ronde 2 - 12-1-2017

 

  1 Willem Platje         -  Anne Meeldijk        ½-½   

  2 Mark Hopman           -  Tom van Bokhoven     ½-½   

  3 Theo Visser           -  Koos van Dalen       ½-½   

  4 Ernst Berens          -  Dirk Bongertman      1-0   

  5 Cletus Thuraisingham  -  Gert Zwartjes        0-1   

  6 Bert Dobber           -  Bertus van Manen     1-0   

  7 Kok Kraaijeveld       -  Peter van der Laars  1-0   

  8 Gerrit Mudde          -  Johan den Hertog     1-0   

  9 Pieter de Bruin       -  Adriaan de Vries     0-1   

 10 Ad Besemer            -  Frans Mulder         ½-½   

 11 Henk Kelholt          -  Rob Truijens         0-1   

 12 Peter Fafié           -  Aad Boonstoppel      1-0

 

Rangschikking na Ronde 2 - 12-1-2017

Pos Naam                 Cat Prt   W   R   V  Score    Wrde   VWrde  S

  1 Gert Zwartjes        A     2   2   0   0  174,0   100,0    90,0 -2

  2 Ernst Berens         B     2   2   0   0  170,0    99,0    93,0  0

  3 Bert Dobber          A     2   2   0   0  161,0    98,0    89,0  0

  4 Mark Hopman          A     2   1   1   0  151,3    97,0    96,0  0

  5 Anne Meeldijk        A     2   1   1   0  150,7    96,0    99,0  0

  6 Aart Harms           A     1   1   0   0  149,7    95,0    97,0 -1

  7 Willem Platje        A     2   1   1   0  146,0    94,0   100,0  0

  8 Koos van Dalen       B     2   1   1   0  144,7    93,0    95,0  0

  9 Theo Visser          A     2   1   1   0  140,3    92,0    94,0  0

 10 Tom van Bokhoven     A     2   1   1   0  139,0    91,0    98,0  0

 11 Kok Kraaijeveld      B     2   1   0   1  119,0    90,0    86,0  2

 12 Gerrit Mudde         A     2   1   0   1  118,0    89,0    84,0  0

 13 Adriaan de Vries     A     2   1   0   1  112,0    88,0    83,0  0

 14 Cletus Thuraisingham A     2   1   0   1  111,0    87,0    91,0  0

 15 Rob Truijens         B     2   1   0   1  107,3    86,0    77,0  0

 16 Dirk Bongertman      A     2   1   0   1  105,0    85,0    92,0 -2

 17 Peter Fafié          A     2   1   0   1  103,7    84,0    73,0  2

 18 Bertus van Manen     A     2   0   1   1   87,7    83,0    88,0 -2

 19 Peter van der Laars  B     2   0   1   1   87,3    82,0    87,0  0

 20 Frans Mulder         A     2   0   1   1   85,3    81,0    80,0  0

 21 Ad Besemer           B     2   0   1   1   84,3    80,0    78,0  2

 22 Johan den Hertog     B     2   0   0   2   60,3    79,0    85,0  0

 23 Pieter de Bruin      B     2   0   0   2   59,3    78,0    82,0  0

 24 Ben van Bloppoel     B     1   0   0   1   57,7    77,0    75,0 -1

 25 Manuel Rubio Perez   B     1   0   0   1   57,3    76,0    81,0  1

 26 Aad Boonstoppel      B     2   0   0   2   55,0    75,0    74,0  0

 27 Pearl Uyttenhove     A     0   0   0   0   52,7    74,0    79,0  0

 28 Henk Kelholt         B     1   0   0   1   51,0    73,0    76,0  1

 

 

 

Mooie start Wintercompetitie 2017

PRIJSUITREIKING 2016

Herinnering aan Jan Leeflang

05.01.17 foto’s volgen zsm

Op de eerste speeldag van 2017 moesten wij helaas ons trouwe lid en schaakvriend Jan Leeflang herdenken. Op 15 december verloor hij de strijd tegen zijn ziektes. Voor wie hij was en wat hij voor ons heeft betekend verwijs ik naar

1.  Jan Leeflang overleden

2.  Jan Leeflang, eerdere artikelen over hem

Een zestal deelnemers aan het Klockelaerschaak heeft zijn begrafenis in Zwijndrecht bijgewoond. Later op de dag hebben enkelen van de schaakgroep zijn vrouw gecondoleerd met het verlies van haar man.

 

-----------------

 

Motto van de dag:

 

Niet alle kunstenaars zijn schakers,

maar alle schakers zijn wel kunstenaars.

                          Marcel Duchamp

 

 

 

Vandaag, 5 januari, mochten wij “uitpakken.” En dank zij de onvermoeibare Ben van Bloppoel hebben we dat ook gedaan.

 

      

Op buitengewoon verzorgde manier heeft Ben alle prijswinnaars 2016 en andere daarvoor in aanmerking komende deelnemers in de bloemen gezet, van drank voorzien, een oorkonde of een speciale prijs overhandigd. Ben bedankt!! Klasse!! Gerrit Mudde kreeg het erelidmaatschap toebedeeld. Daarbij behoorde een door Adriaan de Vries vervaardigd en zelf – met een uitvoerige kunsthistorische verantwoording - overhandigd kunstwerk.

Verder trad Tom van Bokhoven af als wedstrijdleider. Gert Zwartjes sprak waarderende woorden en Ben overhandigde een fraaie zelfgemaakte Oorkonde van Verdienste en welkome spiritualiën.

Na zes jaar dienst werd hij als wedstrijdleider opgevolgd door Aart Harms.

Tom neemt de arbitrage over van Bert Dobber. Deze kreeg een passend schaakcadeau voor zijn noeste en deskundige analysearbeid.

 

  

 

Indeling deelnemers opnieuw vastgesteld

07.01.17 tvb

Bij de overdracht van de werkzaamheden van de oude naar de nieuwe wedstrijdleider per 1 januari, zijn wat fouten opgetreden. Na de loting voor de WINTER 2017 competitie, die abusievelijk achterwege was gebleven, is, mede op basis van de partijen gespeeld in de eerste ronde, een nieuwe ranglijst ontstaan die hieronder is weergegeven.

Sevilla zal, zoals gebruikelijk, voor de tweede ronde de indeling bepalen, op basis van zowel de loting als de resultaten uit de eerste ronde.

De oude en de nieuwe wedstrijdleider, Tom van Bokhoven en Aart Harms bieden de deelnemers hun verontschuldigingen aan voor de mogelijke verwarring.

Zij prijzen zich gelukkig dat lijfstraffen in Nederland zijn afgeschaft.

7 januari 2017

Tom van Bokhoven en Aart Harms

 

Bijlage: Resultaat loting:

 

2017 WINTER - De Klockelaer - Groep 1

Nr. Naam                 Categorie

  1 Frans Mulder         A        

  2 Mark Hopman          A        

  3 Aart Harms           A        

  4 Anne Meeldijk        A        

  5 Gert Zwartjes        A        

  6 Gerrit Mudde         A        

  7 Ben van Bloppoel     B        

  8 Koos van Dalen       B        

  9 Johan den Hertog     B        

 10 Kok Kraaijeveld      B        

 11 Cletus Thuraisingham A        

 12 Peter van der Laars  B         

 13 Willem Platje        A        

 14 Pearl Uyttenhove     A      

 

Nr. Naam                 Categorie

 15 Pieter de Bruin      B        

 16 Rob Truijens         B        

 17 Ad Besemer           B        

 18 Ernst Berens         B         

 19 Theo Visser          A        

 20 Aad Boonstoppel      B        

 21 Henk Kelholt         B        

 22 Bertus van Manen     A        

 23 Manuel Rubio Perez   B        

 24 Adriaan de Vries     A        

 25 Tom van Bokhoven     A        

 26 Peter Fafié          A        

 27 Dirk Bongertman      A        

 28 Bert Dobber          A 

 

Na deze feestelijke fase werd er ook nog geschaakt. En hoe! Liefst 26 man gingen na drie weken schaakonthouding driftig aan de slag. In deze 1ste ronde van de Wintercompetitie 2017 vielen 9 overwinningen voor zwart, 3 voor wit en slechts 1 remise te noteren.

Een zestal spelers heeft verslag gedaan van hun partij. (voorzien van *))

 

Een blanco loting bracht verrassende combinaties aan de borden: Jong en oud, sterk en minder sterk, grijs of kalend. Maar iedereen had er zin in en vond het heerlijk dat het eindelijk weer mocht!

Ad Besemer en Ernst Berens speelden nog wat wisselvallig. Ernst, een man van onbesproken gedrag, deed per ongeluk zijn vrouw in de aanbieding. Ad Besemer maakte, tot opluchting van zwart, geen gebruik van dit aanbod. Ernst was verder bij de les en won. 0-1

Tom kreeg een vermoeide Ben tegenover zich. In een nogal Open spel offerde Lc4 zich op op f7. De verdediging werd hierdoor wat ontregeld. Zwarts stukken begonnen elkaar in de weg te staan waardoor wit kon winnen. 1-0

Aad Boonstoppel – Dirk Bongertman *)

Voor het eerst B-B dus. Een Open Partij met de mooiste zet, e2-e4. Zo won Fischer altijd. Maar Aad kreeg het na 10 zetten al benauwd. Open d-lijn met zwarte toren maakt e zijn stelling onhoudbaar. 0-1

Peter Fafié – Bert Dobber *)

In het middenspel een val gezet waarbij damewinst dreigde. Dat was echter op een fout gebaseerd en toen wit het gratis stuk niet nam, ging het snel mis. 0-1

Aart Harms won met zwart van Johan den Hertog. 0-1

 

 

Corstiaan Kraaijeveld was niet opgewassen tegen het geweld van Mark Hopman. 0-1

Peter van der Laars – Bertus van Manen *)

Geweldig spel van Peter. Zwart had er zijn handen vol aan. Na een matdreiging van zwart en een remiseaanbod hield Peter het voor gezien. Bert was er blij mee. ½-½

Anne Meeldijk zette zich maar gelijk in het linker rijtje door winst op het nieuwe en enige erelid Gerrit Mudde. 1-0

Frans Mulder – Willem Platje *)

Een Tweepaardenspel (in de nahand). Willem bracht het bekende schijnoffer op f7. Frans sloeg met schaak, maar zette daarna te passief voort. Willem ging in de aanval. Frans maakte een fout die hem op de 12de zet de dame kostte. 0-1

Manuel Rubio Pérez trakteerde niet alleen op lekkers maar ook op zijn partij. Cletus ging er met de winst vandoor. 0-1

 

 

Rob Truijens moest zijn koning omleggen tegen Theo Visser. 0-1

Adriaan de Vries – Gert Zwartjes. *)

Wit opende zwak en kwam een pion achter. Zwart(-jes) gebruikte de korte rokade maar kwam onder druk van de lopers en Maxima. Na wat afruilen stevende Adriaan blijmoedig op remise af. Tot dat hij een toren weggaf. Nog in de sfeer van de kerstgedachte? 0-1

 

Partijen in Ronde 1 - 5-1-2017

  1 Ad Besemer            -  Ernst Berens         0-1   

  2 Tom van Bokhoven      -  Ben van Bloppoel     1-0   

  3 Aad Boonstoppel       -  Dirk Bongertman      0-1   

  4 Koos van Dalen        -  Pieter de Bruin      1-0   

  5 Peter Fafié           -  Bert Dobber          0-1   

  6 Johan den Hertog      -  Aart Harms           0-1   

  7 Kok Kraaijeveld       -  Mark Hopman          0-1   

  8 Peter van der Laars   -  Bertus van Manen     ½-½   

  9 Anne Meeldijk         -  Gerrit Mudde         1-0   

 10 Frans Mulder          -  Willem Platje        0-1   

 11 Manuel Rubio Perez    -  Cletus Thuraisingham 0-1   

 12 Rob Truijens          -  Theo Visser          0-1   

 13 Adriaan de Vries      -  Gert Zwartjes        0-1   

Afwezig 2x afw.

Rangschikking na Ronde 1 - 7-1-2017 na correctie:

Pos Naam                 Cat Prt   W   R   V  Score    Wrde   VWrde  S

  1 Willem Platje        A     1   1   0   0  100,0   100,0    88,0 -1

  2 Anne Meeldijk        A     1   1   0   0   95,0    99,0    97,0  1

  3 Tom van Bokhoven     A     1   1   0   0   94,0    98,0    76,0  1

  4 Aart Harms           A     1   1   0   0   92,0    97,0    98,0 -1

  5 Mark Hopman          A     1   1   0   0   91,0    96,0    99,0 -1

  6 Koos van Dalen       B     1   1   0   0   86,0    95,0    93,0  1

  7 Theo Visser          A     1   1   0   0   85,0    94,0    82,0 -1

  8 Ernst Berens         B     1   1   0   0   84,0    93,0    83,0 -1

  9 Dirk Bongertman      A     1   1   0   0   81,0    92,0    74,0 -1

 10 Cletus Thuraisingham A     1   1   0   0   78,0    91,0    90,0 -1

 11 Gert Zwartjes        A     1   1   0   0   77,0    90,0    96,0 -1

 12 Bert Dobber          A     1   1   0   0   75,0    89,0    73,0 -1

 13 Bertus van Manen     A     1   0   1   0   59,3    88,0    79,0 -1

 14 Peter van der Laars  B     1   0   1   0   52,7    87,0    89,0  1

 15 Kok Kraaijeveld      B     1   0   0   1   33,0    86,0    91,0  1

 16 Johan den Hertog     B     1   0   0   1   32,7    85,0    92,0  1

 17 Gerrit Mudde         A     1   0   0   1   32,3    84,0    95,0 -1

 18 Adriaan de Vries     A     1   0   0   1   32,0    83,0    77,0  1

 19 Pieter de Bruin      B     1   0   0   1   31,0    82,0    86,0 -1

 20 Manuel Rubio Perez   B     1   0   0   1   30,0    81,0    78,0  1

 21 Frans Mulder         A     1   0   0   1   29,3    80,0   100,0  1

 22 Pearl Uyttenhove     A     0   0   0   0   29,0    79,0    87,0  0

 23 Ad Besemer           B     1   0   0   1   27,7    78,0    84,0  1

 24 Rob Truijens         B     1   0   0   1   27,3    77,0    85,0  1

 25 Henk Kelholt         B     0   0   0   0   26,7    76,0    80,0  0

 26 Ben van Bloppoel     B     1   0   0   1   25,3    75,0    94,0 -1

 27 Aad Boonstoppel      B     1   0   0   1   24,7    74,0    81,0  1

 28 Peter Fafié          A     1   0   0   1   24,3    73,0    75,0  1

 

 

Welkom op de eerste ronde Wintercompetitie 2017

 

 

Schaakgroep de Klockelaer op elke donderdagochtend

 

30.12.16 tvb

Op de eerste donderdag van het nieuwe jaar beginnen we een nieuwe competitie. Start 5 januari, laatste ronde 30 maart.

Het wordt bijzondere dag.

Allereerst herdenken we Jan Leeflang van wie we vlak voor de kerst afscheid moesten nemen. Een aantal van onze deelnemers heeft de begrafenis en de afsluitende bijeenkomst bijgewoond.

De prijswinnaars van de competities in 2016 worden gehuldigd en de bijbehorende prijzen uitgereikt.

Aart Harms zal op die dag de taken van de wedstrijdleider overnemen van Tom van Bokhoven, die de afgelopen 6 jaar de scepter heeft gezwaaid.

Bekijk ook de definitieve eindlijst 2016 waarin de beste drie resultaten van het afgelopen jaar bepalend waren.

 

UITNODIGING:

Iedere wat oudere schaker/schaakster die op donderdagochtend in ongedwongen sfeer een partij wil schaken is van harte welkom. Zij/hij kan - vanaf half 10 -  een kijkje komen nemen, en/of gelijk mee doen.

Tot donderdag 5 januari!!

 

 

 www.tomsschaakboeken.nl