Schaakgroep voor Ouderen De Klockelaer       

Donderdagochtend van 09.30 – 12.00

Tak van Poortvlietstraat 161, Dordrecht


SCHAKEN IN DE

KLOCKELAER

2018-01

Overlijden Gerrit Mudde

en Jaaropening 2018

05.01.18 Afscheid van Gerrit Mudde

04.01.18 Gerrit Mudde overleden

04.01.18 In memoriam Gerrit Mudde

04.01.18 Jaaropening 2018

04.01.18 Prijsuitreiking en Snelschaak

 

ARCHIEF KLOCKELAER 2017
ARCHIEF KLOCKELAER t/m 2016

 

Afscheid van Gerrit Mudde

Vanmorgen hebben we Gerrit Mudde begraven. In de fraaie Thuredrith-aula op de Dordtse begraafplaats de Essenhof, kwamen familie, vrienden en enkele Klockelaerschakers bij elkaar om afscheid te nemen van onze trouwe deelnemer.

Het was in deze omgeving een mooie bijeenkomst. Met prachtige goed gekozen muziek en warme woorden van herinnering en waardering werd Gerrit eer gedaan. Na een stille wandeling naar het graf is Gerrit ter aarde besteld.

 

5 januari 2018 tvb

 

 

Gerrit Mudde Overleden

Afschrift rouwkaart:

 

 

 

 

 

 

 

 

Op de mooie leeftijd van 93 jaar is van ons heengegaan

 

GERRIT MUDDE

Lekkerkerk, 30 augustus 1924

Dordrecht, 30 december 2017

 

Rob van der Weijden

 

Peter van der Weijden†

Lieke van der Weijden – van Dongen

 

Soera Hawrilenko †

 

kleinkinderen

 

en verdere familie

 

Contactadres:

Rob van der Weijden

Groenmarkt 91

3311 BD Dordrecht

 

Wij nodigen u uit om afscheid te nemen op vrijdag 5 januari om 10.30 uur in de Thuredrith-aula van begraafplaats Essenhof, Nassauweg 200 in Dordrecht, waarna de begrafenis zal plaatsvinden.

 

Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten

 

 

In memoriam Gerrit Mudde

 

Gerrit was hoe dan ook thuis in de wereld van de denksport.

Hij was heel lang een groot liefhebber van dammen en schaken.

Ik heb hem een kleine 10 jaar geleden leren kennen in de Klockelaer waar een groep van zo’n 10-12 wat oudere heren op donderdagochtend bijeenkwam - en – in aanmerkelijk grotere bezetting tot op vandaag bijeenkomt – om met elkaar te schaken.

De donderdagochtend was ook voor Gerrit Mudde een vaste tijd om vrij te houden voor het schaken.

Hij behoorde tot de sterkste spelers en was in een verder verleden, voor mijn tijd, een of meermalen kampioen van deze groep.

Hij was altijd op tijd aanwezig en koos dan vaak de zelfde tafel om aan te spelen.

    

Gerrit Mudde in 2017 en in vroeger jaren

Hij was een rustige speler, die zijn zetten zorgvuldig overwoog. Wie van hem wilde winnen moest van goede huize zijn. Maakte je in het begin een foutje dan was hij niet te beroerd net zolang te melken tot hij de buit binnen had.
Ook de allerlaatste jaren, hij was de 90 dus al gepasseerd, behoorde hij tot de sterkere A-spelers. Altijd zeer geconcentreerd, ontging hem wat er op andere borden gebeurde.

Wat ik zeer op prijs stelde was dat hij – wanneer hem iets dwars zat over een gespeelde partij of over iets op de website van de groep, niet aarzelde om de telefoon te pakken en met mij het gesprek aan te gaan.
Het gebeurde een keer dat we het niet eens werden en hij het gesprek – heel correct overigens – beëindigde. Een kwartier later belde hij me op om te zeggen dat hij het achteraf gezien met mij eens was.
Ik heb dat zeer gewaardeerd.
Daarna speelden we weer met elkaar of er nooit een meningsverschil had bestaan.

Vaak kwam ik hem tegen in het Winkelcentrum Sterrenburg. We begroetten elkaar en hadden dan een korter of langer gesprek over alledaagse zaken.

Toen ik hem de laatste keer in Dubbeldam bezocht was een gesprek eigenlijk niet meer mogelijk. Hij luisterde wel even maar wilde dan zijn eigen weg weer gaan. Ik was erg geschrokken.

Gerrit, was in meer dan één opzicht de weg kwijt. Buitengewoon triest.
Dat, wanneer je zo oud wordt als Gerrit, het einde nabij komt, weten we allemaal. Maar dat dat op een dergelijk trieste wijze gebeurt, gun je niemand.

We zullen Gerrit missen. Een fijne kerel met wie we veel goede schaakuren hebben doorgebracht.

 

Tom van Bokhoven

Mede namens schaakgroep De Klockelaer

4 januari 2018

 

 

#KL_19_01_04_Jaaropening

Jaaropening 2018

07.01.18 foto’s tvb en BvBl

Het jaar 2018 is voor de schakers van de Klockelaer met een dubbel gevoel begonnen. Aan de ene kant wil je de openingsdag van het nieuwe schaakseizoen feestelijk beginnen, aan de andere kant was daar het ruwe bericht van de dood van Gerrit.

 

 

 

Op de eerste bijeenkomst in 2018, op donderdag 4 januari, sprak Aart Harms woorden van waardering voor onze overleden schaakvriend. De deelnemers waren geraakt en er kwamen ook onderling nog veel gevoelens en herinneringen naar boven.

------------------------------------

 

Prijsuitreiking en snelschaak

07.01.18

 

 

De prijzentafel en Aart Harms die prijzen overhandigt aan Mark Hopman en Gert Zwartjes

Keren wij nu terug naar 4 januari, de eerste dag dat de schakers van de Klockelaer-schaakgroep elkaar weer ontmoetten.

 

  

V.l.n.r.: Bert Dobber 1ste prijs A, Mark Hopman en Gert Zwartjes gedeeld 2e en 3e prijs,

Ben van Bloppoel regelaar en organisator prijzen.

Een tafel vol prijzen, bekers, oorkonden, chocola en een voorraadje wijn nodigde de groep uit om aandachtig te luisteren naar Ben van Bloppoel.

Op zijn persoonlijke, directe en plezierige manier had hij voor alle prijswinnaars zijn woordje klaar. Na de prijzen waren er voor iedere niet-prijswinnaar een fraaie oorkonde.

 

  

V.l.n.r.: Ernst Berens 1ste prijs B-groep, Frans Mulder 2de prijs B-groep

 en Koos van Dalen 3de prijs B-groep

Hulde voor Ben, die ook deze keer weer al zijn vernuft en inspiratie gebruikte om het voor iedereen tot een feestje te maken.

Samen met Aart reikte hij alle prijzen uit. Ook de voorbereiding van dit deel van de ochtend namen Ben en Aart samen voor hun rekening. Applaus!!

   

Adriaan de Vries, kunstenaar, maakte weer een fraai werkstuk

dat Bert Dobber als bruikleen in ontvangst mocht nemen.

     

Links: Tom van Bokhoven, 4e in de A-groep,

is verbaasd een prijs te krijgen. Hij heeft die wel

met veel plezier mee naar huis genomen.

Rechts: Hans Berrevoets, altijd een welkome gast,

speelde een partijtje met Theo Visser

 

Geschaakt werd er ook nog. Aart organiseerde vervolgens vierkampen met 20 minuten p.p.p.p. De spelers werden daartoe min of meer in volgorde van speelsterkte ingedeeld in 6 groepen. Groep 6 telde 3 man.

Voor heel wat mannen was dit de eerste keer in hun schaakleven om met de klok te spelen!

 

Winnaars van deze zes groepen waren:

Groep 1: Ton Slagboom                          3 uit 3

Groep 2: Bertus van Manen en Anne Meeldijk elk 2 uit 3

Groep 3: Theo Visser                           3 uit 3

Groep 4: Ben van Bloppoel                      3 uit 3

Groep 5: Ulrich Lobles                         3 uit 3

Groep 6: Jan ’t Hart                           2 uit 2

 

N.B. Donderdag 11 januari om 09.30 beginnen we het echte schaakseizoen met de eerste ronde van de WINTER-competitie. En dat doen we in de Klockelaer traditie zonder klok!