Probleemcomponist C.J.R. Sammelius

Problemen met oplossing

 

12.04.20 Nog een keer Sammelius – een driezet

30.03.20 C.J.R. Sammelius, o.a. probleemcomponist


 

Nog een keer Sammelius – een driezet                                             

12.04.20 tvb

 

 

 

 

 

 

In de jaren ‘50 en ‘60 heeft de Uitgeverij Lichaamscultuur en Sport (USSR) een geweldige serie goedkoop uitgevoerde schaak-probleem-, schaaktoernooi- en schaakmatchboekjes het licht doen zien.

In de loop van de tijd heb ik er heel wat van kunnen bemachtigen. Het hier weergegeven boekje - uitgegeven in 1967 - is geschreven door de probeem-componist E. Umnov. Het geeft een bloemlezing onder de titel Moderne Schaakproblemen

(Современная шахматная задача)

 

 

 

Probleem van

C.J.R Sammelius

(Саммелиус 1 приз

 

ontleend aan bovenstaand boekje

 

 

 

 

 

 

 

Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: D:\Documents\ChessBase\SCHAKEN 2019\Sammelius Moderne Sxchaakproblemen nr 218.jpg

 

 

 

Wit begint en geeft mat

in drie zetten

 

Probleem van Sammelius uit 1958 uit compositietoernooi ter herdenking van de Nederlandse probleem-componist Nanning.

Oplossing

Sleutelzet:

1. Pg2

 

Dreigt 2. Pxc6+ Ke4 3. Td4#

1 ... Txc4

 

1...Lb6 2.Lf3 en wat zwart ook speelt bv. 2...axb4 of 2. ... d5 wit zet mat 3.Pxc6#)

1... Lf2 2. Lxc3+ Ke4 3. Db1#

2.  ...      Ld4 3.Te1#

 

2. Df3 Lc5

2. ... d5  3. Dxf4#

2. ... Le3 3. Lxd6#

 

3. Pc6#

Met allerlei zijvarianten die de lezer zelf kan vinden.

 

 

 

 

C.J.R. Sammelius

 

09 en 30.03.20 tvb

Jarenlang heb ik gewerkt bij een bedrijf in het Rotterdamse Havengebied dat zijn diensten aanbood op het gebied van veem, opslag en expeditie. Ik was belast met het regelen van alle douaneformaliteiten met bijbehorende vergunningen voor opslag, in-, uit- en doorvoer van douanegoederen. Daar hoorde ook bij het indienen van bezwaarschriften enz. enz. enz. Interessant was ook het werk in douanecommissies van o.a. het V.N.O. en de Europese Commissie in Brussel. Leuke tijd!

 

Ik werkte destijds bij een werkmaatschappij die een onderdeel vormde van het Internatio-Müller concern. Waarom vertel ik dit allemaal?

 

Omdat er een personeelsblad werd uitgegeven voor alle werknemers in dat concern. De redacteur van dat blad was de heer C.J.R. Sammelius

(zie foto).

 

Hij was een bekende in de wereld van de schaakcompositie, want

Internationaal Meester in die kunstvorm, evenals bv. de in de Drechtstreek welbekende Henk Prins, lid van Sv. Sliedrecht.

Hij heeft geprobeerd om in dat personeelsblad belangstelling te wekken voor ‘het schaakprobleem’ door daarin een probleem ter oplossing te plaatsen. Ik zond de oplossing in en verdiende daarmee een prijsje. In het daarop volgende nummer een nieuw probleem, en ik won ook toen de prijs. Daarna is hij wijselijk gestopt met zijn rubriek. Blijkbaar was ik de enige inzender in het hele concern.

 

De Nederlandse Bond van Probleemschaakvrienden heeft in 1988 een boekje uitgeven als nummer XII in de serie Probleemcomponisten. Hierin zijn – behalve de foto - 112 problemen van Sammelius opgenomen. Eén ervan staat hieronder.

 

 

 

Wit begint en geeft mat in twee zetten

OPLOSSING:

Links staan de verleidingen, dat zijn de foute “oplossingen” met de bijbehorende weerlegging:

 

De verleidingen:

 

1. Pe5-c6? Ke4-f4!

1. Pe5-g6? Pg3xf5!

1. Pe5xf3? Pg1xf3!

1. Pe5-d3? Td1xd3!

1. Le7-c5?  A7xb6!

1. Le7-f6? Lc1-a3!

1. Le7xg5? Ke4xd4!

 

De oplossing:

 

1. Le7-d6! dreigt 2. Pc6 en 2. Pf3

1.   ...   Ke4-d4 2. Pe5-c6 mat

1.   ...   Ke4-f4 2. Pe5-d3 mat of

                  2. Pe5-g6

Bron:

C.J.R. Sammelius 1988

Probleemcomponisten XII - Uitgave van de Nederlandse Bond van Schaakprobleemvrienden