PolerioDomenico, Rome, jaar: 1600

n.a.v. partij Gert Zwartjes – Frans Mulder

Klockelaer Dordrecht, Zomercompetitie 2018, 6de ronde 09.08.2018

Commentaar: Komodo 10 64-bit/tvb


In de Klockelaer, in de partij Gert Zwartjes tegen Frans Mulder van 9 augustus j.l. kwam een oeroude variant op het bord.
Het paardoffer op de 6de zet werd al gespeeld in de partij Polerio - Domenico te Rome in 1600!
Giulio Cesare Polerio (1548-1612) was in zijn tijd een kenner van de openingen die bijdragen heeft geleverd aan de ontwikkeling van heel wat e4, e5 openingen, inclusief het Koningsgambiet. Hij was ook een van de twee uit Italië afkomstige schakers die aan het hof van Philips de Tweede in het Escorial, op een kleine 50 km van Madrid, o.a. de Spaanse topper Ruy Lopez (Spaanse Opening!) versloeg.


 1. e4    e5
 2. Pf3   Pc6
 3. Lc4   Pf6

4. Pg5   d5
5. exd5  Pxd5

Diagram 1

Stelling na 5. ... Pxd5

Bv. 5. ... Pa5! is veel sterker.

 

 6. Pxf7!

 

Verrassend is het dat Komodo het alternatief 6.d4! minstens zo goed vindt. De grote kenner van deze openingen - J. Estrin - schreef hierover, vrij vertaald: Deze zet, waarop Lolli al in 1760 gewezen heeft en die later door Jaenisch (zie op Wikipedia Karl Janisj) werd aanbevolen, is doelmatiger dan een vroeg paardoffer.
A) 6. ... exd4?
B) 6. ... Lb4+

Over deze zet wordt in het genoemde theorieboekje gezegd: Andere zetten zijn voor zwart eveneens ongunstig. In volgorde worden dan behandeld 7.c3! Le7 8.Pxf7 Kxf7 9.Df3+ Ke6 10.De4 b5 11.Lxb5 Lb7 12.0-0 Tf8 13.Pd2 Kf7 14.Dxh7
B1) 14. ... Lf6? 15.Pe4 Tb8
(15...Th8 16.Df5 Dc8 17.Df3+-) 16.f4!+- (16.dxe5) ;
B2) 14. ... Th8 15. Df5+ Pf6 16. Pf3 Dd5 17. Bxc6 Bxc6 18. c4 Bd7

19. Dxf6+ gxf6 20. cxd5 e4 21. Pd2 met enig voordeel voor wit.
C) 6. ... Be7 Komodo zelf houdt het op deze laatste zet.

 6. ...   Kxf7

8. Pc3

 

 7. Df3+  Ke6

Diagram 2

Stelling na 8. Pc3


We volgen nu verder de partij Polerio - Domenico, Rome, 1600

Het vervolg van de partij tussen Gert Zwartjes en Frans Mulder is niet bekend.

 8. ...   Pce7?

 

 8. ... Pcb4! Komodo 9. De4= (9.Pxd5 Pxd5)

 9. d4    c6
10. Lg5  
Beter is 10. Dxe5]

10. ...   h6

11. Lxe7  Lxe7

 Diagram 3


Stelling na 11. ... Le7

12. 0-0-0 =

12. dxe5

12. ...   Tf8

13. De4   Txf2?

Veel sterker is 13. ... Lg5+ 14. Kb1 Tf4 15. Dxe5+ Kf7=

16. Pxd5 cxd5 17. Lxd5+ Kg6= met gelijkwaardige stellingen.

14. dxe5  Lg5+

15. ... Ke7

15. Kb1   Td2?

16. h4?!

Diagram 4

Stelling na 16. h4!

16. Txd2! Lxd2 17. Tf1 Zwart heeft geen enkele kans meer.

16. ...   Txd1+

17. Txd1  Lxh4?

18. Pxd5  cxd5

19. Txd5   Dg5

20. Td6+?  Ke7   

Diagram 5

Stelling na 20. ... Ke7

21. Dd5

Zwart gaf op.