Wie was Mir Sultan Khan?

 

 

 

   12.10.21 tvb

Vorige week tijdens de schaakochtend in de Klockelaer noemde  Aart Harms de naam van Mir Sultan Khan. Hij gaf ook enkele bijzonderheden over hem.

“Sultan” is hier geen titel maar een deel van de naam. Hij was de bediende van Sir Umar Hayat Khan en kon lezen noch schrijven.

Het bleek dat hij een uitzonderlijk talent had voor het Indische schaak. In de kortste keren was hij kampioen

    van wat nu Pakistan heet. Dat bewoog zijn baas hem mee te nemen

    naar Engeland. De spelregels verschilden hier en daar wat van het

    algemeen bekende schaak: de rokade bijvoorbeeld was onbekend.

    Hij had slechts korte tijd nodig: binnen enkele maanden was hij

    kampioen van Engeland.

    In internationale toernooien boekte hij fraaie resultaten al schoot hij

    in toptoernooien wat tekort.

    Na enkele jaren keerde hij met zijn meester terug naar Pakistan.

    Daar heeft hij voor zover bekend niet meer geschaakt. Hij overleed

    in 1966.

    The Oxford Companian to Chess vertelt uitvoeriger over het wel en

    wee van deze schaker.

 

     Volg hier de partij Mir Sultan Khan - Salo Flohr uit hun match in

    1932.